دعای شب یک کودک!!!!!!؟خدایا!خودت میدونی اب کم خوردم /جیش هم کردم/پس کمکم ککن صبح کتک نخورم(امیییین)
+ نوشته شده در ساعت 11:56 توسط متین |

حیف نون و غضنفر یتیم خونه تاسیس می کنند. روز اول جلسه اولیاء مربیان میزارند!
+ نوشته شده در ساعت 11:41 توسط متین |

شب امتحان خوابگاه دختران ....صدای هق هق و گریه      شب امتحان خوابگاه پسران ساعت ۵ صبح....پدر سوخته حکم دست تو بود
+ نوشته شده در ساعت 11:35 توسط متین |

فرق افتادن از طبقه اول با طبقه ۱۰؟      طبقه ۱۰!آآآآآآآآآآآآآآآ...........بوفففففففف    طبقه اول!بوففففففف..............آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

+ نوشته شده در ساعت 11:26 توسط متین |

دعای شب امتحان...اللهم اجلس فی بغلنا خرخونا و  فی مراقبتنا گاگولا!
+ نوشته شده در ساعت 19:3 توسط متین |

یارو باباش میمیره. هفتش شلوغ میشه.چهلمش را بلیطی میکنه!
+ نوشته شده در ساعت 21:25 توسط متین |

به آبادانیه میگن بابات مرده میگه ...اخ جون .... از فردا تریپ مشکی و عینک دودی!
+ نوشته شده در ساعت 21:24 توسط متین |

کبوتر اولی..بق بق بقووو              کبوتر دومی ... بق بق بقوووو؟؟؟          کبوتر اولی....پ ن پ قوقولی قوقول
+ نوشته شده در ساعت 21:12 توسط متین |

یه خره یه اسب میبینه میگه..کاش درسمو ول نکرده بودم.
+ نوشته شده در ساعت 18:3 توسط متین |

شاعر فرموده است..مزن زن را چون برستیزد!چنانش زن که بر نخیزد!؟
+ نوشته شده در ساعت 16:23 توسط متین |

مطالب قدیمی‌تر