X
تبلیغات
جک

- به یک ترکه میگن: 2*2 چند می‌شه؟ میگه: 5 تا! می‌گن: برو بابا، 4 تا میشه! میگه: آخه من از یه راه دیگه رفتم!


152- ترکه فیلم جیمز باند میبینه خیلی خوشش میاد. یکی ازش میپرسه اسمت چیه میگه: فَر...گضن فر!


153- ترکه و تهرونیه دعواشون میشه، میبرنشون کلانتری. افسرنگهبان از تهرونیه میپرسه: اسمت چیه؟ یارو با بیخیالی میگه: فِری... افسره حسابی چپ و راستش میکنه، میگه: بی پدر فکر کردی اینجا خونه خالست خودمونی شدی؟ گفتم اسمت چیه؟ تهرونیه که حساب دستش اومده بوده میگه: فریدون قربان! افسره برمی‌گرده به ترکه میگه اسم توچیه؟! ترکه اسمش قلی بوده، یکم فکر میکنه بعد با ترس جواب میده: قولیدون!


154- تو جزیره آدم‌خورا یک بابایی میره ساندویچ فروشی، یک ساندویچ مغز سفارش میده. ساندویچیه میگه: میشه 2 تومن. مرده عصبانی میشه میگه: یعنی چی؟ مگه سَرِ گردنست؟! هفته پیش یک تومن بود! ساندویچیه میگه: آخه این مغز تهرونیه، بابا ‌بالاخره یک کلاس خاص خودشو داره. مردک هم ساندویچش رو میخوره و چیزی نمی‌گه. هفته دیگه میاد دوباره یک ساندویچ مغز سفارش میده، این دفعه ساندویچیه میگه:‌شد 10 تومن! یارو خیلی شاکی میشه، میگه‌: بابا چه خبرته؟! ساندویچیه میگه: آخه عزیز من،‌این دفعه مغز رشتیه، کلی فسفر داره به جان تو! باز طرف چیزی نمی‌گه و پول و میده و ساندویچش رو می‌خوره. هفته بعد دوباره میاد و یک ساندویچ مغز سفارش میده، این دفعه ساندویچیه میگه: میشه 100 تومن! یارو دیگه پاک شاکی میشه و ساندویچ رو می‌کوبه رو میز داد میزنه: این چه مسخره بازیه دراوردی؟! ساندوچیه میگه:‌آخه عزیز من،‌این یکی مغز ترکه،‌ باید 100 تا کله بشکنیم تا ازش یک ساندویچ دربیاد!!


155- ترکه زمین میخوره، برای اینکه سه نشه تا خونه سینه خیز میره!


156- یه بار تو آبادان مسابقه تقلید صدای داریوش برگزار میشه، داریوش میاد چهارم میشه!


157- ترکه پسرش رفته بوده زیر ماشین، با سنگ میزنه درش بیاره!


158- ترکه میخواسته زیردریایی آمریکاییا تو خلیج فارس رو غرق کنه، در میزنه فرار میکنه!


159- ترکه میخواسته بره هر چی راهزنه اطراف تبریزه  دهنشون رو سرویس کنه. ملت هم میان هر کی یه چیزی براش میارن، یکی شمشیر میاره یکی خنجر میاره و حسابی مسلحش میکنن. خلاصه ترکه راه میفته و بعد از یک هفته خونین و مالین برمی‌گرده. مردم دورش جمع میشن، می‌پرسند: چی شد؟ چی کار کردی؟ ترکه پامیشه یا حال زار میگه: بابا یه دستم شمشیر بود یه دستم خنجر، با دندونام می‌جنگیدم؟!


160- ترکه به دوستش میگه: اصغر، قربون دستت، برو عقب ماشین ببین چراغ راهنما ماشین کار میکنه یا نه. اصغر میره عقب ماشین، میگه: کار می‌کنه، کار نَمی‌کنه، کار می‌کنه، کار نَمی‌کنه...!


161- به ترکه میگن سه تا میوه نام ببرکه با سین شروع بشه میگه: سیب، سیر، سحر! میگن: سحر که میوه نیست؟! میگه: نمیدونی چه هلوییه!


162- ترکه میره شکار خرگوش، صدای هویج در میاره!


163- ترکه تو کلیسا نشسته بوده، یهو می‌بینه یه دختر خیلی میزون میاد تو. میدوه میره پشتِ یه مجسمه قایم میشه. دختره میاد میشینه جلوی محراب و میگه: ای خدا! تو به من همه چی دادی، پول دادی، قیافه دادی، خانواده خوب دادی...فقط ازت یه چیز دیگه میخوام..اونم یه شوهر خوبه ...یا حضرت مسیح‌! خودت کمکم کن! ترکه از پشت مجسمه میاد بیرون میگه: عیسی هل نده!‌ خودم میرم!


164- آوینی تو جنگ کشته‌میشه، به ترکه میگن برو یه جوری به خانوادش خبربده. ترکه میره دم خونشون زنگ میزنه، زن یارو میگه: کیه؟ ترکه میگه: ببخشید،‌ منزل شهید آوینی؟!


165- ترکه زنگ میزنه خونه رفیقش میگه: غضنفر! من لهجی دارم؟ رفیقش میگه: آره!‌ میگه: پس گحط کن دوباره میگیرم!


166- یارو ترکه عرق میخوره می‌برنش کلانتری شلاقش بزنن. افسرِ چند تا شلاق میزنه، بعد شلاقو می‌ده به یکی دیگه میگه: برادر حسین! بیا شماهم یه فیضی ببر!‌ یارو هم چند تا میزنه و میده به اونیکی میگه: برادر اکبر شما هم بیا یه فیضی ببر! خلاصه چند نفری دهن یارو رو .... بعد که کارشون تموم میشه میان از اتاق برن بیرون، ترکه میگه: برادر‌ا! لااقل درِ فیضیه رو ببندین!


167- اواهه میخوره زمین، میگه: اِوا! تو هم جاذبه!


168- ترکه با ماشین میره تو دره، بهش میگن: چی شد بابا؟ چرا افتادی تو دره؟ میگه: والله ما داشتیم تو جاده با ماشین میرفتیم، هی جاده پیچید، من پیچیدم، ‌دوباره جاده پیچید، باز من پیچیدم،‌ یهو جاده پیچید، من نپیچیدم!


169- ترکه و زنش دعواشون شده بوده، ‌با هم حرف نمی‌زدند. زن ترکه وقتی شب میره بخوابه، یک یادداشت برای ترکه می‌گذاره که: منو فردا ساعت 6 بیدار کن. صبح زنه ساعت 10 از خواب پا میشه، ‌می‌بینه ترکه براش یک یادداشت گذاشته که: پاشو زنیکه خر! ساعت شیشه!


170- ترکه از ساختمون ده طبقه میفته پایین، همه جمع میشن دورش، ازش میپرسن: آقا چی شده؟ میگه: والله منم تازه رسیدم!


171- ترکه میفته تو جزیره آدم خورا، آدم خورا می‌گیرنش، رئیسشون میگه: اینا رو پوستشون رو میکنیم باهاش قایق درست میکنیم. ترکه هم یه چاقو ور میداره می‌گذاره رو شکمش، میگه: جلو نیاید وگرنه ‌قایقتونو سوراخ میکنم!


172- تلویزیون داشته گل خداداد عزیزی رو به استرالیا نشون میداده، ترکه تماشا می‌کرده. دو سه بار که صحنه آهسته گل رو نشون میدن، ترکه شاکی میشه، میگه: ‌حالا اونقدر نشون بده تا اون دروازه بان بگیردش!


174- ترکه خودشو دار می‌زنه، بعلت ضربه مغزی می‌میره! میان می‌بینند با کِش خودشو دار زده!


175- یه جایی جشن بوده، ترکه همینجوری میره تو و شروع میکنه به رقصیدن و بخور بخور. یکی ازش میپرسه: ببخشید! شما رو کی دعوت کرده؟ ترکه میگه: من از خونواده عروسم. یارو میگه: ببخشید، ولی اینجا جشن تولده!


176- ترکه تو مسابقه بیست سوالی شرکت میکنه، قبلش بهش میگن جواب بیسکویته، ولی تو همون اول نگو، اولش یه چند تا سوال کن که ضایع نشه. ترکه میگه باشه و میره تو مسابقه، میپرسه: آقا، یک کویته؟! یارو میگه: نه. میگه: دوکویته؟ همینجوری میگه تا میرسه به نوزده کویت! یارو میگه: من یه راهنمایی بهتون میکنم، با چایی هم میخورنش. ترکه میگه: آاااهان پس بگو، ‌قنده؟!


177- ترکه میره امام رضا احساساتی میشه میگه:‌ امام علی قربون لب تشنت برم پس کی ظهور میکنی؟!


178- یارو زبونش میگرفته میره داروخونه میگه: آقا اشپیل داری؟ میگه: اشپیل دیگه چیه؟ میگه: بابا اشپیل دیگه. یارو میگه: یعنی چی؟ درست تلفظ کنین من بفهمم. یارو میگه: بابا جان اشپیل، دیگه! یارو میگه: آقا من که نمیفهمم شما چی میگین، بگذارین به همکارم بگم شاید اون بفهمه. رفیق یارو هم زبونش میگرفته، میاد. بهش میگه: آقا اشپیل دارین، یارو هم میره براش یه چیزی میاره بهش میده و میره، بعد همکارای یارو ازش میپرسن: این چی میخواست؟ میگه: اشپیل! میگن: بابااین اشپیل دیگه چه کوفتیه!؟ اصلاً برو یکم از این اشپیل ور دار بیار ببینیم چیه. یارو میره و بر میگرده میگه: اشپیل تموم شد!


179- عربه میره مغازه با لهجه میگه:‌آقا رُبععع دارین؟ یارو میگه:‌ داریم، ولی نه به این غلیظی!


180- ترکه زنگ میزنه خونه دوست دخترش، میگه: عزیزم من لهجه دارم؟ دختره میگه: آره. ترکه میگه: پس من قطع میکنم دوباره میگیرم!


181- ترکه زنگ میزنه خونه دوست دخترش، باباش ور میداره، هول میشه میگه: ببخشید توپمون افتاده!


182- ترکه میره تو خواربار فروشی میگه: نیم کیلو پنیر بدین، یارو بهش میگه: ببخشید، شما ترکین‌؟ میگه: از کجا فهمیدین؟ میگه: از لهجتون. ترکه با خودش میگه: من باید این لهجمو درست کنم. پا میشه میره خارج بعد از ده سال برمیگرده، میره همون جا میگه: آقا نیم کیلو پنیر بدین. یارو باز میگه: آقا شما ترکین؟ میگه: اِاِا... از کجا فهمیدی؟ مگه من هنوز لهجه دارم. یارو میگه: نه، ولی آخه اینجا پنج ساله که بانک شده!


183- شیره‌ایه میخواسته تاکسی بگیره، ‌به یک تاکسی میگه: مُشتقیم! تاکسیه،‌ پنج متر جلو تر نگه میداره. یارو میگه:‌ ای بـابـا! من که می‌خواستم اونجا پیاده شم!


184- ترکه تو مسابقه بیست سوالی شرکت میکنه، قبل از مسابقه بهش میگن: ببین جواب ژاندارمریه ولی همون اول نگی که ضایع بشه، یه چند تا سوال اولش بکن بعد جوابو بگو. مسابقه شروع میشه، ترکه میپرسه: جانداره؟ مجریه میگه: نه. ترکه میگه: مِریه؟ میگه: نه. ترکه میگه: جاندارمریه؟


185- به ترکه میگن: ‌نظرتون راجع به سریال امام علی چیه؟ میگه: خیلی عالیه، فقط اگه میشه یخورده قطام شو بیشتر کنید!


186- ترکه رفته بوده استخر، مسؤول اونجا می‌خواسته واسه شاشیدن تو آب جریمش کنه. ترکه داد و بیداد می‌کنه که:‌ خوب بابا همه تو آب می‌شاشند! یارو میگه: ‌آره، ولی نه از رو دایو!


187- ترکه تو اتوبوس واستاده بوده، یهو میبینه بند کفشش بازه. به کنار دستیش میگه: آقا قربون دستت، ‌یک دقیقه این میله رو نگردار من بند کفشم رو ببندم!


188- ترکه زنگ میزنه به صدا سیما، میگه: بابا این چه وضعیه؟! این چه تصاویره مستهجنی بود که تو ان سریال امام علی نشون دادید؟! یارو بهش میگه: قربان ما که فقط پاها رو نشون دادیم. ترکه میگه: بابا تلوزیون من پرش داشت، همه جاشو دیدیم!


189- ترکه زنگ میزنه به صدا سیما، میگه: بابا این چه وضعیه؟! این سریال امام علی که همش بدآموزی داره! یارو میگه:‌چرا آقا؟‌ برای چی؟ ترکه میگه:‌ بابا الان دو هفته‌ست هروقت میام پسرمو تنبیه کنم،‌ میدوه میره تو کوچه لخت میشه!


190- یارو ترکه تو جبهه پشت ضد هوایی بوده میزنه یه هواپیما رو میندازه. خلبانه با چتر نجات میپره بیرون، ترکه میگه: بچه‌ها در رین صاحابش اومد!


191- عربه هی میگوزیده، بعدش یک لیوان آب میخورده. ازش میپرسن: چرا هی بعد از گوزیدن آب میخوری؟ میگه: ولک، اگه آب نخورم که گرد و خاک میشه!


192- ترکه میره راهپیمایی، می‌بینه شلوغه برمیگرده!


193- ترکه 19 تا بچه داشته،‌ بهش میگن: چرا یک بچه دیگه نمیاری، رُند شه؟! میگه: فرزند کمتر، زندگی بهتر!


194- ترکه میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ ترکه میگه: نه آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!


195- دو تا ترکه میرن یک رستوران کلاس بالا، ‌دو تا کوکا سفارش میدند‌، بعد هم یکی یک ساندویچ از کیفشون درمیارند، ‌شروع می‌کنند به خوردن. گارسونه میاد میگه: ‌ببخشید،‌شما نمی‌تونید اینجا ساندویچ خودتونو بخورید. ترکا یک نگاهی به هم می‌کنند، ‌ساندویچاشونو باهم عوض می‌کنند!


196- ترکه 10 تومن میندازه تو صندوق صداقات، هنوز دوقدم رد نشده بوده،‌ یک ماشین میزنه بهش، درب و داغونش میکنه. همون وقت یک بابای دیگه‌ای داشته یک پولی مینداخته تو همون صندوق، ‌ترکه با حال زار پامیشه، ‌میگه: آقا پولتو اونتو ننداز، اون صندوقش خرابه!


197- ترکه زنگ میزنه خونه دوست دخترش،‌ بابای طرف گوشی رو برمیداره، هول میشه میگه: ‌ساعت شانزده و پنجاه و چهار دقیقه!


198- ترکه کفترشو گم میکنه، تو روزنامه آگهی میده: بیه بیه!


199- کرده تو کردستان پونزده نفرو می‌کشه، تو دادگاه به حداکثر مجازات محکوم میشه. می‌گیرن شلوارشو درمیارن،‌ پاش استرچ می‌کنند!


200- سیاه پوسته میگوزه، زنش تا یه هفته داشته از رو زمین دوده جمع میکرده!


351- زن و شوهری به سینما رفتند. در اواخر فیلم، زن، شوهرش را صدا زد و گفت: این کسی که بغل دست من نشسته از اول فیلم تا حالا خواب است. مرد با ناراحتی جواب داد: به درک که خواب است. حالا چرا منو از خواب بیدار کردی؟


352- زن: اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمی‌بینی! مرد: برای چی؟ زن: واسه اینکه چشمهاتو درمی‌آورم!


353- مرد: قسم می‌خوری که منو به خاطر پولهایم دوست نداری؟ زن: هزارتومن بده تا قسم بخورم!


354- دیوانه اولی: ببینم، مگه تو کری که جواب سلام منو نمی‌دی؟! دیوانه دومی: نه اون احمد داداشمه که کره، من لالم!


355- صاحبخانه: هر وقت می‌گویم اجاره را بده، می‌گویی: بگذار حقوق بگیرم، پس کی حقوق می‌گیری؟ مستاجر: هر وقت که استخدام شدم!


356- پسر کوچولو رو به مادرش کرد و گفت: من نمی‌دانم چرا شب‌ها که دلم نمی‌خواهد بخوابم به زور مرا می‌فرستی بخوابم ولی صبح‌ها که دلم نمی‌خواهد از خواب بیدار شوم به زور مرا بیدار می‌کنی؟


357- احمق کسی است که به همه چیز اطمینان کامل داشته باشد. مطمئنی؟ صددرصد!


358- زن: من بر خلاف تو همیشه موقع شنا سرم از آب بیرونه. شوهر: آخه عزیزم، چیز سبک همیشه روی آب می‌مونه!


359- مشتری: آقا چرا دیگه می‌خواهی توی حلقم را کیسه بکشی؟ دلاک: آخه خودتون گفتین گلوتون چرک کرده!


360- دو دیوانه با هم گفتگو می‌کردند. اولی: اگر گفتی فرق کلاغ چیه؟ دومی: خوب معلومه! این بالش از اون بالش مساوی‌تره!


361- مرد خسیسی که سی سال قبل از یک فروشگاه کفشی خریده بود، دوباره وارد همان مغازه شد و گفت: ما باز آمدیم!


362- اولی به دومی: آن دو نفر را می‌بینی؟ ده سال است که ازدواج کرده‌اند و به قدری یکدیگر را دوست دارند که آدم فکر می‌کند اصلا ازدواجی بین‌شان صورت نگرفته است!


363- چرا با جوراب خوابیدی؟ آخه اینطوری راحت‌تر می‌خوابم! واسه چی؟ واسه اینکه دیشب با کفش خوابیدم، خوابم نبرد!


364- شنیدم مادرت به رحمت خدا رفته؟ آره! مگه بیماریش چی بود؟ سرماخوردگی. یعنی بر اثر سرماخوردگی فوت کرد؟ آره، آخه وسط خیابون یهو عطسه‌اش میگیره، تا می‌ایسته عطسه کنه یه ماشین بهش می‌زنه!


365- ترکه تی‌شرت تایتانیک می‌پوشه، می‌ره دریا غرق می‌شه!


366- رئیس: خجالت نمی‌کشی تو اداره داری جدول حل می‌کنی؟ کارمند: چکار کنیم قربان، این سروصدای ماشینها که نمی‌ذاره آدم بخوابه!


367- مردی در خانه‌ای می‌رود و از پسر صاحبخانه طلب آب می‌کند. پسر کاسه‌ای پر از آب آورده، به دست مرد می‌دهد. ناگهان کاسه از دست مرد می‌افتد و می‌شکند. مرد خجل و شرمنده شروع به عذرخواهی می‌کند. پسرک هم برای اینکه دل او را به دست آورد می‌گوید: عیب نداره، به بابام می‌گم یه کاسه دیگه واسه سگمون بخره!


368- بچه‌ای از پدرس پرسید: فرق تفنگ و مسلسل چیست؟ پدرش جواب داد: پسرم وقتی من و مادرت حرف می‌زنیم بیا گوش کن. آن وقت می‌فهمی فرقش چیه!


369- معتادی که در حال کشیدن سیگار بود، می‌گوید: یه ژمین لرژه هم نمیاد که خاکشتر شیگارم بیفته!


370- سه نفر به جزیره آدم‌خوارها رفتند. آدمخوارها آنها را گرفتند و در دیگ آب جوش انداختند. کمی بعد در اولین دیگ را برداشتند دیدند اولی از ترس مرده. در دیگ دومی را برداشتند دیدند از ترس بیهوش شده. در دیگ سوم را برداشتند، ترکه که توی دیگ بود، در حالی که بدنش را مالش می‌داد گفت: ببخشید روشور دارید؟


371- راستی فهمیدی دیشب خانه ما دزد آمد و الان دزده تو بیمارستانه؟ نه مگه چطور شد؟ هیچی، زنم فکر کرد، که دیر اومدم خونه!


372- وقتی زنت خونه نیست چه کار می‌کنی؟ استراحت. وقتی هست چی؟ استقامت!


373- ترکه می‌ره سیگار فروشی: آقا سیگار برگ دارین؟ خیر. پس یک بسته کوبیده بدین!


374- روزی راننده کامیون به یک پیچ رسید، دولا شد آن را برداشت!


375- ترکه می‌خوره زمین، کمونه می‌کنه بعدش تو کلانتری می‌گه: من رضایت نمی‌دهم!


376- یه ترکه سرشو قیرگونی کرده بود، میگن چرا اینجوری کردی؟ میگه: بینی‌ام چکه می‌کرد!


377- ببینم، داداش شما چیکاره است؟ راننده است، «روی» ماشین بابام کار می‌کنه، داداش شما چطور؟ داداش من مکانیکه، «زیر» ماشین مردم کار می‌کنه!


378- ترکه عینکش را دور دستش چرخاند و بعد به چشمش زد، سرش گیج رفت، نزدیک بود بیفته!


379- در نیویورک خانم مستر اسمیت رفت پیش وکیل دادگستری و گفت: من می‌خوام از شوهرم طلاق بگیرم. وکیل گفت: بسیار خوب، مانعی ندارد... فعلا دوهزار دلار بدهید تا ترتیب کارتان را بدهیم. خانم گفت: زکی! 500 دلار می‌گیرند که او را بکشند، چرا دو هزار دلار بدهم؟


380- ترکه نبض بیمار را گرفت و گفت: نمی‌دانم مریض مرده یا ساعت من خوابیده!


381- ترکه چهار تا قالب صابون می‌خوره تا به مرز خودکفایی برسه!


382- موشه وارد داروخانه شد و گفت: آقا مرگ من دارید؟


383- ترکه خبر داغ می‌شنود، گوشش می‌سوزد!


384- دوتا پسر حوصله‌شان سر رفته بود. یکی از آنها گفت: بیا شیر یا خط بیندازیم. اگر شیر شد میریم دوچرخه سواری، اگر خط شد میریم ماهواره نگاه می‌کنیم و اگر سکه روی لبه‌اش ایستاد میریم درس می‌خونیم!


385- معلم: الفبای فارسی رو بگو ببینم. شاگرد: الف – ب – پ – ت – ث – چهار – پنج – شش – هفت... معلم: الفبای انگلیسی رو بگو ببینم. شاگرد: ا – بی – سی – چهل – پنجاه – شصت – هفتاد... معلم: الفبای یونانی رو بگو ببینم. شاگرد: آلفا – بتا – ستا – چهارتا – پنج‌تا ... معلم: نخواستم بابا یه شعر بگو. شاگرد: نابرده رنج گنج – پنج – شش – هفت...


386- ترکه می‌رسه، می‌خورنش.


387- لره داشته پشت بوم خونش رو آسفالت میکرده،‌ آسفالت زیاد میاره،‌ سرعت گیر میذاره!


388- جواد عطسه کرد. بهش گفتند: عافیت باشه. گفت: یه بار دیگه زرت و پرت کنی می‏زنم پک و پوز تو خورد می‏کنم.


389- مرد: بازهم که پارچه خریدی؟ زن: می‏خوام برات دستمال بدوزم. مرد: این که چهار متر پارچه است؟ زن با بقیه‏اش هم برای خودم یه پیرهن می‏دوزم.


390- غضنفر یه نفر رو تو خیابون دید و پرسید: شما علی پسر ممدآقا پاسبان نیستی که توی ابهر سر کوچه چراغی مأمور بود؟ پسر گفت: چرا!؟ غضنفر گفت: ببخشید! عوضی گرفتم.


391- از یه امریکایی و یه آفریقایی و یه ایرانی می پرسن: نظرتون راجع به کوپن گوشت چیه؟آمریکایی می‌گه: کوپن چیه؟ آفریقایی می‌گه: گوشت چیه؟ ایرانیه می‌گه: نظر چیه؟!


392- آرنولد میره آبادان، همون شب اول آبادانیه تو خیابون بهش گیر میده که: ولک تورو جون بوات.. تو رو جون ننت، فردا ما رو تو خیابون دیدی بهم سلام کن! خلاصه اونقدر التماس میکنه، تا آخر آرنولد قبول میکنه. فرداش آبادانیه داشته با دو سه تا از رفیقاش تو خیابون ‌چرخ میزده، یهو ارنولد میاد میگه: سلام عبود! آبادانیه میگه: اَاه‌ه‌ ... باز این سیریش اومد!


393- باباهه (حواسش نبوده که کلاهش سرشه) به بچه‌اش می‌گه برو کلاه منو بیار. بچه می‌گه: بابا کلاهت که رو سرته! باباهه می‌گه: اه...پس...نمی‌خواد بری بیاریش!


394- به غضنفر میگن چرا زن نمیگیری؟ میگه: ای بابا، کی میاد زنش رو بده به ما؟!


395- غضنفر عقب عقب راه میرفته، ازش میپرسند: چرا اینجوری راه میری؟ میگه:آخه بچه‌ها میگن از پشت شبیه آلن دلونی!


396- بهمن و علی(اصفهانی) سرباز بودن. بهمن میمیره، علی میره برای خانواده بهمن تلگراف بزنه که بهمن مرده. مسئول تلگراف‌خونه می‌گه: هر کلمه هزار تومان، برای تاریخ و امضا هم پول نمی‌گیریم. علی می‌گه بنویس: بهمن تیر خرداد مرداد !


397- اصفهانیه موز می‌خوره معده‌اش تعجب می کنه !


398- غضنفر دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بوده رو دوشش،‌ داشته می‌برده بالای ساختمون. صاحب‌کارش بهش میگه: تو که فرقون داری،‌ چرا اینا رو میگذاری رو کولت؟! غضنفر میگه: ‌اون دفعه با فرقون بردم، اون چرخش پشتم رو اذیت می‌کرد!


399- به غضنفر گفتند: ۱۷ شهریور چه روزیه؟ کمی فکر کرد و گفت: فکر می کنم ۱۵ خرداد باشه!


400- دو نفر در طول مهمانی کنار هم نشسته بودند و در طول دو ساعت یک کلمه هم با هم حرف زدند. پس از دو ساعت یکی از آنها به دیگری گفت: پیشنهاد می‏کنم حالا در مورد موضوع دیگری سکوت کنیم!


 ترکه با زنش رفته بوده سینما، تو فیلم یهو یه گاوه شروع می‌کنه دویدن طرف تماشاچیا. ترکه یهو میپره زیر صندلی، زنش میگه: ‌بابا خجالت بکش! این فیلمه. ترکه میگه: زن! من و تو می‌دونیم فیلمه، گاوه که نمی‌دونه!


102- ترکه می‌خواسته گردو بشکنه، گردو رو میگذاره زیر پاش، با آجر میزنه تو سرش!


103- ترکه میره آمریکا پیش رفیقش. از قضا همون موقع کنسرت ابی بوده، رفیقش میگه پاشو بریم یک حالی بکنیم. جلو در سالن، یک بابایی واستاده‌ بوده سی‌دی‌ می‌فروخته، ‌هی داد می‌‌زده: ‌سی‌دی ابی، سی‌دی‌ ابی. ترکه یک نگاهی به یارو می‌کنه، به رفیقش میگه: ببین توروخدا مردم چه خنگن! این یارو این همه سال تو آمریکا بوده،‌ هنوز اِی بی سی دی رو یاد نگرفته!


104- ترکه میره بقالی،‌ می‌بینه رو دیوار بزرگ نوشتن: علی با ماست! حسن با ماست! حسین با ماست! میگه: ببخشید اقا، شما ماست خالی ندارید؟!


105- دو تا برادره آخره شر بودن و پدر محل رو درآورده بودن، دیگه هروقت هرجا یک خراب کاریی میشده، ملت میدونستن زیر سر این دوتاست. خلاصه آخر بابا ننشون شاکی میشن، میرن پیش کشیشِ محل، میگن:‌ تورو خدا یکم این بچه‌های مارو نصیحت کنید،‌ پدر مارو درآوردن. کشیشه میگه: ‌باشه، ولی من زورم به جفتِ اینا نمیده، باید یکی یکی بیاریدشون. خلاصه اول داداش کوچیکه رو میارن، کشیشه ازش میپرسه: پسرم، ‌می‌دونی خدا کجاست؟ پسره جوابشو نمی‌ده، همین جور در و دیوار ر و نگاه می‌کنه. باز یارو می‌پرسه: پسرجان، می‌دونی خدا کجاست؟ دوباره پسره به روش نمیاره. خلاصه دو سه بار کشیشه همینو می‌پرسه و پسره هم بروش نمیاره، آخر کشیشه شاکی میشه، داد میزنه: بهت گفتم خدا کجاست؟! پسره می‌زنه زیر گریه و در میره تو اتاقش، در رو هم پشتش می‌بنده. داداش بزرگه ازش می‌پرسه: چی شده؟ پسره میگه: بدبخت شدیم! خدا گم شده، همه فکر می‌کنن ما برش داشتیم!


106- ترکه هر روز زنگ یک کلیسا رو می‌زده و در می‌رفته. آخر پدر روحانی شاکی میشه،‌ یک روز پشت در کمین می‌کنه، تا ترکه زنگ می‌زنه، ‌خرشو می‌گیره و می‌پرسه چیکار داری؟ ترکه حول میشه،‌ با تتپته میگه: ببخشید، ‌عیسی هست؟!


107- ترکه میره ساندویچی، میگه: ببخشید بندری دارید؟ یارو میگه: بعله. ترکه میگه: پس قربون دستت، ‌بگذار یک حالی بکنیم!


108- وسط اردبیل یه چاهی بوده، ‌هی ملت می‌افتادن توش،‌زخم و زیلی می‌شدن. میان تو شهرداری یک جلسه برگذار می‌کنن که واسه این مشکل یک راه حلی پیدا کنن. یکی از مهندسا پا میشه میگه: یافتم! ما یک آمبولانس می‌گذاریم بغل این چاه، ‌هرکی افتاد توش رو سریع ببره بیمارستان. ملت همه هورا می‌کشن..آفرین! ایول! دمت گرم!‌ یک مهندس دیگه پا میشه میگه: الحق که همتون نفهمید!‌ آخه اینم شد راه حل؟! ملت میگن، خوب تو میگی چی‌کار کنیم؟ یارو میگه: بابا تا اون آمبولانس طرف رو برسونه بیمارستان، که بدبخت جون داده. ما باید یک بیمارستان کنار این چاه بسازیم، که همه بهش سریع دسترسی داشته باشن! ملت دیگه خیلی حال می‌کنن، کف می‌زنن سوت می‌کشن، که ایول بابا تو چه مخی داری!‌ یهو یه مهندس دیگه پا میشه میگه: الحق هرچی بهمون میگن خر، حقمونه! آخه این شد راه حل؟! این همه خرج کنیم یک بیمارستان بسازیم کنار چاه که چی بشه؟ مردم تعجب می‌کنن،‌میگن: خوب تو میگی چیکار کنیم؟ یارو میگه: بابا این که واضحه، ما این چاهو پر می‌کنیم، میریم نزدیک یک بیمارستان یک چاه می‌زنیم!


109- ترکه میره حموم، آب جوش بوده با نعلبکی دوش میگیره!


110- ترکه مهم میشه زیرش خط میکشن، تو امتحان میاد!


111- عربه میره داروخونه میگه:‌ ولک هزار تا میخ داری؟! یارو میگه: ‌نه. دوباره فردا میاد میگه: ولک هزار تا میخ داری؟! باز یارو میگه: نه برادر، ‌اینجا داروخونس، میخ فروشی که نیست! هی چند روز این اتفاق میفته، یارو با خودش میگه:‌ بگذار برم هزار تا میخ بخرم‌،‌ یه سود حسابی بکنم. فرداش دوباره عربه میاد میگه:‌ ولک هزار تا میخ داری؟! یارو میگه:‌ آره، 3 تا کارتون میخ می‌گذاره جلو عربه... عربه یک نگاه می‌کنه میگه::‌اََاَ....ه! ولک توچقدر میخ داری!


112- ترکه وزیر مخابرات میشه بعد از یه هفته مخابرات ورشکسته میشه! از طرف دولت هیئتِ تحقیق تشکیل‌میدن، می‌بینن برای رفاه حال جامعه ورداشته همه گوشی‌های ‌تلفنای همگانی رو بیسیم کرده!


113- ترکه ساندویچ‌فروشی داشته، ‌یک روز یک بابایی میاد میگه: ‌قربون یک ککتل بده، ‌فقط بی‌زحمت توش گوجه نگذار. ترکه میگه: آقا امروز اصلا گوجه نداریم، میخوای خیارشور نگذارم؟!


114- به ترکه میگن چند تا بچه داری؟ میگه 2 تا . می‌پرسن: کدومش بزرگتره؟ میگه: خوب اولیش!‌


115- ترکه میره ماه عسل، یادش میره زنش رو ببره!


116- ترکه دوتا دزد می‌گیره، زنگ می‌زنه به 220!


117- از ترکه میپرسن آرزوت چیه؟ میگه:‌ کاشکی تبریز پایتخت بود! میگن: چرا؟! میگه: آخه اون وقت به مامیگفتن بچه تهرون!


118- اردبیل زلزله میاد،‌ ترکه زنگ میزنه مسئولیتش رو بر عهده میگیره!


119- ترکه کنار یه چاهی وایساده بوده، هی میگفته:‌ سیزده،..سیزده،..سیزده.. یکی از اونجا رد میشده، می‌پرسه: ببخشید قربان، می‌تونم بپرسم دارید چیکار می‌کنید؟ ترکه یقه یارو رو میگیره، پرتش می‌کنه تو چاه، میگه: چهارده،...چهارده،...چهارده!


120- به ترکه میگن: چند تا حیوون نام ببر که پرواز کنه. میگه:‌ کبوتر، کلاغ، خر! بهش میگن: بابا خر که پرواز نمیکنه! میگه: بابا خره دیگه، یهو دیدی پرواز کرد!


121- ترکه از یکی میپرسه قبله کدوم طرفه؟! یارو نشونش میده، ترکه میگه:‌ باید خیلی برم؟!


122- آمریکاییه داشته تو رودخونه غرق میشده،‌ هی داد میزده: help me, hellllp! ترکه از اونجا رد میشده میگه:‌ احمق جون اگه جای کلاس زبان کلاس شنا رفته بودی الان غرق نمیشدی!


123- تمساحه میره گدایی،‌ میگه:‌به من بدبختِ مارمولک کمک کنید!


124- ترکه سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ‌ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم!


125- ترکه چراغ جادو پیدا میکنه، دست میکشه روش غولش در میاد میگه: ‌دو تا آرزو بکن. ترکه میگه: یه نوشابه خنک میخوام که هیچ وقت تموم نشه. غوله بهش میده، ترکه یکم میخوره میگه: ‌به به! چقدر خنکه! یکی دیگه هم بده!


126- ترکه یه بسته هزار تومنی میشمره، 250 تومن کم میاره!


127- به ترکه میگن خیلی آقایی. میگه: ما بیشتر!


128- به لره میگن: ببخشید شما لرید؟‌ میگه: نه پس انم با این سبیل پهنم؟!


129- از ترکه می‌پرسن: بلدی پیانو بزنی؟! میگه: نه. ولی یه داداش دارم... اونم نه!


130- یک بابایی یه ماهی تو پاکت دستش بوده، رفیقش میبیندش، ازش می‌پرسه: جریان ‌این ماهیه چیه؟ میگه: ‌دارم برای شام می‌برمش خونه. ماهیه میگه: مرسی من شام خوردم، منو ببر سینما!


131- به ترکه میگن چی شد ترک شدی؟! میگه:‌ والله من اولش که ترک نبودم، ‌تو بیمارستان با یه بچه ترک عوض شدم!


132- ترکه تو اتوبوس یه دختره خوشگل رو میبینه،‌ پیاده که میشه شماره اتوبوس رو بر میداره!


133- ترکه میاد تهران،‌ یه دختر خوشگل میبینه،‌ بهش میگه:‌ خانم این دوست دختر که میگن شمایین؟!


134- ترکه یه سکه اززیر خاک پیدا میکنه، روش نوشته بوده تاریخِ ضرب: 200 سال قبل از میلاد!


135- قزوینیه میره خونه یک میلیونره، ‌دویست میلیون نقد می‌دزده. بعد زنگ میزنه خونه یارو میگه: بچه رو بیارین پولارو ببرین!


136- یک گروه از محققین انسان شناسی داشتن روی تفاوت مغز نژادهای مختلف انسان تحقیق می‌کردند، اول مغز یک آمریکاییه رو باز می‌کنند، می‌بینند ای بابا اینا اینقدر با الکترونیک و کامپیوتر ور رفتن که تو مغزشون پر شده از IC و مدارهای الکترونیکی. خلاصه می‌ترسن دست به یک چیزی بزنند خراب شه، زود مغز یارو رو می‌بندند. بعد مغز یک ژاپنیه رو باز می‌کنند، می‌بینند ای بابا این وضعش از آمریکاییه هم خراب تره و مغزش شده پر از مدارای نوری و چیزای عجیب غریب، خلاصه مغز این رو هم جرات نمی‌کنند دست بزنند. بعد جمجمه یک ترکه رو باز می‌کنند، می‌بینند تو ش فقط یدونه سیم ازین ور جمجه رفته اونور. باخودشون می‌گن: خوب ما اینو قطع می‌کنیم، اگه دییدم خیلی ضایع شد، فوقش دوباره وصلش می‌کنیم! خلاصه سیمه رو قطع می‌کنند، یهو گوشای ترکه میافته!


137- ترکه زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن غضنفر رو دارین؟! یارو میگه: نه. ترکه میگه: پس من میخونم یادداشت کنین!


138- ترکه مجری مسابقه بیست سوالی میشه، یارو ازش میپرسه، جانداره؟ میگه: نه. میپرسه: تو جیب جا میشه؟ ترکه کلی فکر میکنه، بعد میگه:‌ تو جیب جا میشه اما اگه تو جیبت بریزی، جیبت ماستی میشه!


139- ترکه میره حرم امام رضا، میگه:‌ امام رضا قربونت برم، تو که ضامن آهو شدی، ضامن من یابو هم بشو!


140- ترکه پسرش رو میفرسته ژیمناستیک، بعد از یه مدتی میبینه پسرش روز به روز جای اینکه پیشرفت کنه هی داره پسرفت می‌کنه. یک روز میره سر جلسه تمرینشون ببینه چه خبره، میبینه از بچش به عنوان خرک استفاده می‌کنند!


141- ترکه میخواسته به فلسطینیا کمک کنه، براشون سنگ پست میکنه!


142- ترکه مرده شور بوده، بعد از یه مدتی میگیرنش دهنش رو سرویس میکنن. رفیقاش میپرسن بابا مگه این بیچاره چی کار کرده بود؟ میگن: این پدرسوخته سوالای شب اول قبر رو تکثیر کرده بود بین مرده‌ها تقسیم می‌کرد!


143- چندنفر داشتن میرفتن کوه، سرپرستشون (که از قضا لکنت زبون هم داشته) از وسط راه شروع می‌کنه میگه: چ چ چ.... ملت اول یکم نگاش می‌کنن ببینن چی‌میخواد بگه،‌ بعد می‌بینن نمی‌تونه حرفش رو بزنه، بی‌خیال میشن و راه میافتن، این بابا هم همه مسیر همینجور هی ‌میگفته چ..چ..چ.. وقتی میرسن بالا میخواستن چادر بزنن سرپرسته بالاخره میگه: ‌چ..چ..چا..چا..چا..چادر یادم رفت! ملت میگن ای بابا رودتر می‌گفتی، حالا باید برگردیم پایین! تو راه برگشت سر پرسته هی میگفته: ش ش ش.. ولی ملت دیگه شاکی بودن و کسی توجه نمی‌کرده، وقتی می‌رسن پایین یارو بالاخره میگه: ش..ش..ش..شو..شو..شوخی کردم!


144- از ترکه میپرسن شما همتون اینقدر ساده این؟ میگه: نه بابا، راه‌راهمون تو آفریقاست!


145- ترکه سوار اتوبوس میشه، میره یک گوشه وامیسته. راننده بهش میگه: آقا این همه صندلی خالی، چرا نمیشینی؟ ترکه میگه: حالا صبر کن، دو دقیقه دیگه همین یک ذره جا هم پیدا نمیشه!


146- از ترکه میپرسن شما تهرانی هستین؟ میگه: نه چشماتون قشنگ میبینه!


147- ترکه تو مانور شرکت میکنه، اسیر میشه!


148- ترکه میره مغازه میگه: آقا یه بیسکویت خوب بدین. بقاله میگه: ساقه طلایی خوبه؟ ترکه میگه نه. میگه: ویفر خوبه؟ میگه نه . میگه گرجی خوبه؟ میگه نه. میگه: مادر خوبه؟ ترکه میگه: قربان شما، دست بوسن!


149- ترکه بچش نمیخوابیده، بهش ژل میزنه!


150- تریاکیه پیغام‌گیر میخره، پیغامشو میذاره: هَشتم... ولی خَشتَم

+ نوشته شده در ساعت 21:54 توسط متین |

غضنفر داشته پیاده راه می رفته بهش میگن آقا کجا میری؟میگه دارم میرم کارواش .میگن خوب چرا پیاده ؟ میگه دو قدم راه که دیگه ماشین نمی خواد  

غضنفر پیتزا میخوره شب بربری میاد تو خوابش!!! میگه آهااااااااای بی وفا دیگه دوسم نداری؟؟؟  

فيلسوف آلماني مي گويد: انسان موجود عجيبي است! اگر به او بگوييد در آسمان يكصد ميليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد بي چون و چرا مي پذيرد اما اگر در پاركي ببيند روي نيمكتي نوشته اند: رنگي نشويد, فورا انگشت خود را به نيمكت مي كشد تا مطمئن شود

غضنفر واستاده بوده سر كوچه، هي اخ و تف مينداخته، باخودش ميگفته: نامرد عجب دست فرموني داشت!  يك بابايي ازش ميپرسه: ببخشيد، ميشه بگيد چيكار ميكنيد؟ ميگه: طرف تو كوچه شيش متري با تريلي هيجده چرخ اومده بود ميخواست دور بزنه گفتم نميشه گفت: اگه شد چي؟ گفتم اگه شد بيا برين تو دهن من! ! نامرد عجب دستفرموني داشت!

به غضنفر ميگن عجب مملکت خر تو خری داريم ميگه آره بابا من ۳ بار رفتم سربازی هيچکی نفهميد. 

غضنفر می خواسته زير بارون خيس نشه ، هی جاخالی مي داده . 

يه كبوتره ايكس ميزنه بجای نامه ايميل ميده

يه روز غضنفر مي ره استخره مي ره توچهارو نیم متري و مياد بالا بعد به خودش ميگه اون بنا که کاشيا کف استخر را کار کرده عجب نفسي داشته. 

از غضنفر ميپرسن اسم كوچيك فردوسي چيه؟ميگه: ميدان!!

يه روز غضنفر ميره يه خونه يكي دزدي، چون چيزي براي دزديدن پيدا نميکنه، مشقاي بچه رو خط ميزنه.

غضنفر داشته راه ميرفته خسته ميشه شروع ميکنه به دويدن

به غضنفر ميگن: چرا ماشينت را از پلاكش شروع ميكني به شستن؟ ميگه: يه دفعه از سقف شروع كردم به شستن رسيدم به پلاكش ديدم كه ماشين خودم نبود

ميدونی چرا خانم ها کمتر فوتبال بازی می کنند؟

چون کمتر پيش مياد که يازده تا خانم راضی بشن همزمان يه جور لباس بپوشن

+ نوشته شده در ساعت 15:57 توسط متین |

يه روز غضنفر ميره خواستگاري,مي بينه دختره سيبيل داره.بهش ميگه شما چرا سيبيل داري؟ دختره گريه مي كنه. غضنفر مي ره از دلش در بياره, ميگه چرا گريه مي كني؟ مرد كه گريه نمي كنه.

غضنفر سوار ماشين تهرونيه بوده، تهرونيه هم يهو كل ميگذاره، پاشو ميگذاره رو گاز.. سرعت 100... 150...160... بعد برميگرده به غضنفر ميگه: ترسيدي؟! به خودت شاشيدي؟! غضنفر ميگه: سيكتير بابا!! بيا بهت سرعت نشون بدم! خلاصه تهرونيه رو ميبره سوار پيكانش ميكنه، بعد پاشو ميگذاره رو گاز.. سرعت 100.... 120...140...160... 180... برميگرده به تهرونيه ميگه: حالا ترسيدي؟ به خودت شاشيدي؟! تهرونيه ميبينه اين يارو كله خره، داره همينجور گاز ميده.. ميگه: آره بابا شاشيدم.. بيخيال شو! غضنفر برميگرده ميگه: الان ديگه بريني هم فايده نداره، ترمز بريده!!!

قزوينيه هفت جلد مثنوي مي‌نويسه به اسم خسرو و فرهاد 

يه روز غضنفر يه جيرجيرك مي گيره تا صبح روغن كاريش ميكنه...

زنِ غضنفر دو قلو ميزاد،‌ غضنفر ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه،‌ به يارو ميگه:‌ حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم! 

از غضنفر می پرسن قویترین حیوان چیه؟ میگه:مورچه   میگن:چطور؟؟؟میگه:آخه یبار یه مورچه رفته بود تو پریز برق خواستم درش بیارم یه لگد زد 10 متر پرتم کرد. 

غضنفر توی قرعه کشی شرکت میکنه ۶ماه زندان برنده میشه

غضنفر سرش ميخوره به ميلة وسط اتوبوس، جا به جا ولو ميشه كف اتوبوس. بعد از چند لحظه، چشماشو باز ميكنه ميبينه ملتي كه واستادن بالا سرش ميله رو گرفتن، ميگه: ولش كنين ببينم چي ميگه! 

يك بابايي داشته از سر كار برميگشته خونه، يهو ميبينه يك جمع عظيمي دارن تشييع جنازه ميكنند، منتها يجور عجيب غريبي: اول صف يك سري ملت دارن دو تا تابوت رو ميبرن، بعد يك يارو مرده با سگش راه ميره، بعد ازون هم يك صف 500 متري ملت دارن دنبالشون ميرن. يارو كف ميكنه، ميره پيش جناب سگ دار، ميگه: تسليت عرض ميكنم قربان، خيلي شرمندم...ميشه بگيد جريان چيه؟ يارو ميگه: والله تابوت جلوييه خانممه، پشتيش هم مادر خانومم... هردوشون رو ديشب اين سگم پاره پاره كرده! مرده ناراحت ميشه، همينجور شروع ميكنه پشت سر يارو راه رفتن، بعد از يك مدت برميگرده ميگه: ببخشيد من خيلي براتون متاسفم، ميدونم الانم وقت پرسيدن اينجور سوالا نيست، ولي ممكنه من يك شب سگ شما رو قرض بگيرم؟! مرده يك نگاهي بهش ميكنه، اشاره ميكنه به 500 متر جمعيتي پشت سر، ميگه: برو ته صف!

غضنفر سیگارش روشن نمی شده میزاره تو سرازیری حلش میده..

یه بار یه قورباغه با یه طوطی ازدواج می کنه بعد بچه شون می شه قوطی. 

دكتر نظام وظيفه پسر لاغري را معاينه كرد و در برگه نوشت:

- معاف، به دليل ضعف جسماني.

پسر لاغر با خوشحالي گفت: آخ جون! فوري مي‏رم زن مي‏گيرم.

دكتر نوشت: و همچنين ضعف عقلاني...

غضنفر خودشو می زنه به کوچه علی چپ گم میشه.

غضنفر اسم بچه شو می زاره رستم می ترسه صداش کنه.

 قزوينيه يه كيسه برنج تبرك ميخره درشو باز ميكنه ميگه اِ اِ اِ اِ اِ ..... پس حميدش كو؟؟؟؟؟؟؟؟

غضنفر تو چشمش اشغال می ره می ره سا عت ۹سر کوچه.

زن گفت: به نظر من با استفاده از عقل مي‏شه جلوي بسياري از موارد طلاق رو گرفت.

مرد گفت: و همچنين جلوي بسياري از ازدواج‏ها رو.

عمليه شب جمعه‌ نشسته بوده تو حياط واسه خودش بساط ميزوني جور كرده بوده و تو حال بوده، كه يهو يك توپ از آسمون مياد ميزنه بساط منقل و وافورش رو به گند ميكشه. خلاصه بدبخت صاب وافور همينجوري هاج و واج نشسته بوده داشته به شانس گند خودش لعن و نفرين ميفرستاده، كه يهو صداي زنگ در بلند ميشه و حالا زنگ نزن كي زنگ بزن! جناب عملي با هزار بدبختي، خودشو ميرسونه دم در، ميبينه پشت در يك بچه ده-يازده ساله واستاده، هي داد ميزنه: توپم...توپم! يارو خيلي شاكي ميشه، ميگه: اي بي ظرفيت! بابا خوب منم توپم... ديگه نميام كاسه كوزه مردم رو بهم بزنم كه! 

غضنفر داشته پشت بوم خونش رو آسفالت ميكرده آسفالت زياد مياره‌ سرعت گير ميذاره 

به غضنفر می گن شغلت چیه؟می گه:یه اطلاعاتی هیچ وقت شغلشو به کسی نمی گه 

به رشتيه ميگان از زنت ميترسي؟

ميگه كي؟ من؟ عين سگ   

غضنفر پلیس مخفی می شه الان سه ساله ازش خبری نیست

غضنفر تو جبهه بوده از هر طرف خمپاره ميومده يكي داد ميزنه سنگر بگيريد غضنفر از اون ور ميگه واسه من بربري بگيريد 

به غضنفر میگن چی شد معتاد شدی یک با بچه ها قرار گذاشتیم روزهای تعطیل یکم تفریحی بکشیم یکدفعه عید شد و دو هفته تعطیل شد. 

پسره: من تا 25 سالم نشه ازدواج نمي‏كنم.

دختره: منم تا ازدواج نكنم 25 سالم نمي‏شه. 

به یک پاندا میگن بزرگترین آرزویی که داری چیه میگه عکس رنگی بگیرم.!!!

به غضنفر میگن تبريک میگيم پدر شدی!!! میگه ايييول پس به خانومم نگيد ميخوام سورپريزش کنم 

تو قزوين زلزله مياد از سقف يه بچه ميفته پائين قزوينيه می‌گه : اه‌ه‌ه‌ه هنوز زلزله تموم نشده ، کمک مردمی رسید.

به یک اسکلته می گن یک دروغ بگو می گه تپلویم تپلو صورتم مثل هلو !!! 

یه بار چهارتا لور سوار اسانسور میشن هر کاری میکنن اسانسور حرکت نمیکنه بعد یه اقایی با کیف سامسونت وکت وشلوار می اد اسانسور راه می افته میگن بعد با هم می گن به سلامتی اقای راننده صلوات

چوپان دروغگو میمیره میبرنش اون دنیا میگن اسمت چیه میگه دهقان فدا کار

قزوينيه تو صف نون وايي بوده که شاطر ميگه نون تموم شد همه داشتن ميرفتن که قزوينيه ميگه نون تموم شده چرا صفو به هم میزنید؟

به گوسفنده می گن بزرگ ترین ارزوت چیه میگه یک بارم شده جلو وانت بشینم

غضنفر رو براي اولين بار مي برند توي هلي کوپتر ، توي آسمان از سمت چپي اش مي پرسه : شما گرمتونه ؟ طرف مي گه : نه. از سمت راستي اش مي پرسه شما گرمتونه ؟ اون يکي هم مي گه نه. بعد غضنفر بلند مي گه : آقاي خلبان هيچ کس گرمش نيست. اون پنکه سقفي رو خاموشش کن

میدونی چرا قزوینیا آدمای خوشبختین؟ چون  هیچ وقت بخت و اقبال جرات نمیکنه بهشون پشت کنه..!!!

 آدما 2 دسته هستند:اونای که روشون مگس می شینه و اونای که روشون مگس نمی شینه دسته اول ادمای خیلی گهی هستن و دسته دوم معلوم هیچ گهی نشدن!!!

غضنفر ديش ماهوارشو می ذاره رو پشت بوم روش مينويسه کولر!! 

غضنفر 2000 تومني پيدا مي كنه ميگه ما از اين شانسا نداريم پارش میکنه

یه روز یه رشتی دعا میکنه که حق به حق دار برسه صبح پامیشه میبینه که هیچ کدوم از بچه هاش نیستش

یک روز به غضنفر میگن چرا تو جوب نشستی میگه میخوام در جریان باشم

قانون 20 نيوتون ميگه : اگه تو وقتي خيابون راه ميرين يه دفعه يه چيز گرم و نرم رو سرتون احساس کردين مطمئن باشين که از اون بالا کفتر مي آيد

غضنفر مي خواسته زير دريايي آمريکايي ها رو غرق کنه در مي زنه و فرار مي کنه!!!

غضنفر تو همت داشته برعکس میرفته رادیو میگه یه احمق تو بزرگراه همت داره مخالف میاد. ترکه میگه: یه احمق نه 1000تا احمق!!! 

+ نوشته شده در ساعت 15:52 توسط متین |

روزی عقابی خسته داشت پرواز میکرد که ناگهان گنجشک آبادانی میره طرفش میگه کاکا وسعت پر و حال میکنی عقابه میگه بروحوصلت و ندارم گنجشکه بازم پیله میکنه میگه کاکا وسعت باله رو حال میکنی عقابه بازم میگه بروحوصلت و ندارم وگرنه میام یه کاری میکنم پرات بریزه گنجشکه میگه مردی بیا عقابه میره طرف گنجشکه میزنه پراشو میروزنه گنجشکه در حال افتادان میگه میگه کاکاهیکل و حال میکنی؟؟!

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!...

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دو تا آبادانی به هم می رسن. اولی می گه: جات خالی دیروز رفتم شکار هفت تا خرگوش چهار تا آهو سه تا شیر شکار کردم.

دومی میگه: همش همین؟

اولی می گه: بابا، آخه با یک تیر مگه بیشتر از اینم می شه؟

دومی میگه : تازه تفنگم داشتی؟!

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبادانیه میره تو یه کتابفروشی …. میگه : وولک پوستر مو رو داری ؟ ……….. کتابفروش میگه : نه …….. آبادانیه می گه : وی ی ی تو هم تموم کردی ؟!!!

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک تهرانی داشت برای یک آبادانی لاف میزد و میگفت : من یک سگ دارم وقتی میخواد بیاد تو خونه در میزنه!آبادانیه گفت : ولک , مگه کلید نداره ؟

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک روز دو تا آبادانی واسه هم خالی می بستند . اولی میگه : ما یه کوه کنار خونه مون داریم که هر وقت می گیم حمید . دو سه بار میگه حمید…. حمید…. حمید….دومی میگه : این که چیزی نیست . ما یه کوه داریم کنار خونه مون که هر وقت می گیم حمید . میگه : کدوم حمید؟

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خبرنگار از یه آبادانی میپرسه ، جمعیت آبادان چقدر هست؟ آبادانی در جواب میپرسه با حومه یا بدون حومه؟ خبرنگار میگه با حومه آبادانی میگه با حومه میشه هفتاد میلیون

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه تهرانیه و آبادانیه رو داشتن اعدام میگردن تهرانیه مثل بید میلرزید...

 

آبادانیه با خونسردیه تمام نگاهی کرد به تهرانیه و گفت: کا مگه بار اولته!!؟

 

آبادانيه يه پنجاه توماني تقلبي ميسازه لو ميره ميگيرنش...

 

آبادانيه ميگه از كجا فهميدين كار منه؟

 

ميگن: آخه گاگول كنار در دانشگاه سراسري سمبوسه فروشي كجا بوده؟!؟!؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

يه آبادانيه وسط خيابون ايستاده بوده يه هو مي بينه سيل داره همه جا رو مي گيره .

عينک ريبونشو در مي آره مي زاره رو دمپايي ابريش هل مي ده رو آب مي گه تو خودته نجات بده مو يه خاکي تو سروم مي کنم

+ نوشته شده در ساعت 15:35 توسط متین |

جديدترين نظريه تركها:

انسان در اين دنيا مسافري بيش نيست و روزه بر مسافر واجب نيست

*

تركه تصميم ميگيره همه ي نگراني هاشو به دريا بسپره…
هركاري ميكنه زنش سوار قايق نميشه!!

*

يه تركه براي يه لره داشت لاف ميزد و ميگفت: من يك سگ دارم وقتي ميخواد بياد توخونه در ميزنه! لره: مگه سگت كليد نداره ؟

*

تركه رو ميبرن واسه تبليغ كفش گام به گام
ميگه:گام به گام با كفش گام هر كي نخره ننه شو ميگام!

*

تركه با كايت ميره وسط پنتاگون ۱۰۰ نفر ميميرن يكي خود تركه ۹۹ نفرم از خنده

*

تركه نذز ميكنه اگه دانشگاه قبول شد مادرشو پياده بفرسته كربلا.

*

تركه مي ره دانشگاه به ۲ دليل مي فهمن تركه
۱:سامسونتش رو مي ذاشت تو زنبيل
۲:وقتي استاد تخته رو پاك مي كرد اونم دفترش رو پاك مي كرد

*

تركه مي ره دزدي تفنگ رو مي ذاره پشت گردن يارو مي گه تكون بخوري با لگد مي زنم تو سرت

*

به تركه ميگن با شمشير جمله بساز . ميگه : فداتشم شير مي خواي ؟؟؟

*

به تركه ميگن:ميدوني امام رضا رو چه جوري شهيد كردن؟مگه:آره نامردا تو حرمش بمب گذاشتن


******

آموزش زبان تركي در ۳ ثانيه

۱- هرگاه حرف ب ساكن قبل از ر بيايد جاي آنها عوض مي شود:
مثال: كبريت <– كربيت                       تبريز <– تربيز

۲- حرف گ در اول كلمه ق و در ساير موقعيتها ج ادا ميشود:
مثال: گازوئيل <– قازوئيل                     تگرگ <– تجرج كامپيوتر <– قامپيوتير

۳- گاه حرف ه در آخر كلمه به ي و در برخي انواع گويش به صداي او تبديل ميشود:
مثال:
گوجه فرنگي <– قوجي فرنجي (يا همان گيرميز بادمجان)
ماهي تابه <– مايتابو

۴- صداي ق به صداي گ و حرف گ در اول كلمه با صداي ق ادا مي شود. در برخي موارد ق حذف ميشود:
مثال:
قند <– گند               گلابي <– قلابي                   آقاي رئيس <– آي رئيس

۵- گاه حرف ي بعد از حرف با صداي كسره با صداي و تلفظ ميشود:
مدير<– مدور

۶- بعد از حروفي كه در كلمه با صداي كسره ادا ميشوند يك ي اضافه ميشود:
مثال:
مثال <– ميثال                ابتدا <– ايبتيدا          چراغ <– چيراگ

۳- حرف ك هيچگاه با صداي ك ادا نشده و بسته به موقعيت حرف در كلمه، موقعيت كلمه در جمله، نوع وضع عصبي گوينده، محل تولد گوينده، وضع آب و هوا و … با صداي ش خ چ ق ادا شده و گاه اصلا ادا نمي شود:

مثال: من به تك تك سوالات شما پاسخ خواهم داد <– من بي تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد.
مرتيكه كثافت درست رانندگي كن <– مرتيچه چثافت درست رانندجي قن
سلام آقاي دكتر <– سلام آي دتر                زبان بيسيك <– زبان بيسيخ
چكار مي كني؟ <– چخار موقونو ؟

۴- معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بيان ميشوند.
من با شما نبودم <– من به شما نبودي !

۵- ضمير ملكي متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بيان ميشود:
حالت خوبه ؟ <– حالش خوبي ؟

از تركه مي پرسن پرچم دزدان دريايي چه معني داره ؟ مي گه : خوردن كله پاچه تو دريا ممنوع


استاد دختره رو ميبره پاي تخته ، ميگه دستگاه تناسلي زن رو بكش ! دختره خجالت مي كشه سرشو مي ندازه پايين ،‌ غضنفر داد ميزنه ميگه : استاد داره تقلب مي كنه

تركه يه پري دريايي مي بينه ازش خواستگاري مي كنه پري دريايي مي گه : من كه آدم نيستم.
تركه مي گه : حالا فكر كردي من آدمم؟!!!

 

تركه به گارسونه ميگه:عرق داري؟گارسونه آروم ميگه:آره !تركه ميگه:پس كاپشن تنت كن سرما نخوري!!!

تركه اسير آدمخورا ميشه.ميندازندش تو ديگ باهاش آش درست كن . ميخنديده.بش ميگن تو داري ميميري چرا ميخندي؟ ميگه شاشيدم تو آشتون

 

.از تركه در مورد آمريكا سوال مي‌كنند ميگه: والا يه پاش تو عراقه، يه پاش تو افغانستانه، فكر كنم ميخواد برينه رو ايران


تركه ميره عروسي و مي‌بينه يكي بسته هزاري، يكي ديگه داره ۲هزاري ميريزن سر عروس. جو ميگيرتش، كارت اعتباريش رو در مياره ميكشه لاي سوتين عروس

 

تركه ميره كتابخونه كتابشو پس بده ، كتابدار ازش مي پرسه كتاب چطور بود ؟ تركه ميگه : شخصيت زياد داشت ولي داستان و محتوا نداشت ! كتابدار ميگه : اي بابا ، دفتر تلفن من دست تو چيكار مي كنه ؟

 

به تركه مي گن اين ميس كال كه مي گن چيه؟ مي گه نمي دونم والا ولي فكر كنم يه واحد اندازه گيري باشه ……..مثل يه مثگال زعفرونبه

 

تركه در بانك داشته قسط ماهيانشو پرداخت ميكرده,همينطور هم اشك ميريخته..رييس بانك دلش ميسوزه و ازش ميپرسه من شما رو ششماهه ميبينم كه هر بار قسط پرداخت ميكني گريه ميكني مشكلت چيه؟ميگه شانس نداريم كه همه كيف پول پيدا ميكنن توش پوله ولي ما يه كيف پيدا كرديم توش پر از اين برگه هاي اقساطي بود


به تركه ميگن : از چه تيم فوتبالي خوشت مياد ؟ ميگه : قربون جدش برم ! آ سد ميلان

 

تركه سرش رو مي كنه داخل حجرالاسود  بوس كنه ، سرش گير مي كنه
ميگه گلط كردم ديجه گناه نميكنم ، خدايا منو نخور!!!

تركه ادعاي بيغمبري ميكرده،رفيقاش بهش ميگن: بابا همينجوري كه نميشه! بايد بري چهل روز بشيني تو غار، تا از خدا برات وحي بياد. خلاصه تركه ميره، دو روز بعد با دست و پاي شكسته و خوني مالي برميگرده! رفيقاش ميپرسن: چي شده؟! تركه ميگه: ايلده ما رفتيم تو غار، يهو جبرئيل با قطار اومد!

تركه سرش ميخوره به ميلة وسط اتوبوس، جا به جا ولو ميشه كف اتوبوس. بعد از چند لحظه، چشماشو باز ميكنه ميبينه ملتي كه واستادن بالا سرش ميله رو گرفتن، ميگه: ولش كنين ببينم چي ميگه!

تركه ساعت سه نصفِ شب زنگ ميزنه صدا و سيما، ميگه: ببخشيد آقا به نظرِ شما الان آقاي خامنه‌اي خوابه؟ يارو ميگه: نميدونم ولي احتمالاً بايد خواب باشن. تركه ميگه: معذرت ميخوام؛ ولي آقاي رفسنجاني چي، ايشون هم خوابه؟ يارو ميگه: نميدونم ولي يحتمل ايشون هم خواب باشن. تركه ميگه: ببخشيد ولي آقاي خاتمي چي؟ يارو ميگه: احتمالاً ايشون هم خواب هستن، چطور؟ تركه ميگه: پس دمت گرم حالا كه همه اينا خوابن يه شو هندي بذار حال كنيم!!

از تركه ميپرسن: مساحت ايران چقدره؟ ميگه: ۱۶۴۸۱۹۲ متر مكعب! ميگن: خنگ خدا، آخه چرا متر مكعب؟! تركه ميگه: آخه بعد انقلاب به ارتفاع يك متر ريده شده توش!

از تركه ميپرسن: به نظر شما اگه آمريكا افغانستان و عربستان رو بگيره، به كره و چين هم حمله كنه تكليف ايران چي ميشه؟ تركه ميگه: ايلده چي ميشه نداره كه، ايران ميره جام جهاني!!

ماشين تركه رو تو روز روشن، جلو چشماش ميدزدن، رفيقاش ميدون دنبال ماشينه و داد ميزنن: آاااي دزد! بگـــيـــرينش! يهو تركه داد ميزنه: هيچ خودشو ناراحت نكنيد.. هيچ غلطي نميتونه بكنه! رفيقاش واميستن، ميپرسن: چرا؟ تركه ميگه: ايلده من شمارشو برداشتم!

تركه سرطان داشته، ميره مشهد خودشو با قفل و زنجير ميبنده به پنجرة فولادي و كليد رو هم قورت ميده، ميگه: تا شفا نگيرم نميرم! بعد يك ساعت خبر ميرسه كه تو حرم بمب گذاشتن، تركه يك كم دست و پا ميزنه، بعدِ يك مدت داد ميزنه: يا حضرت ابولفضل منو از دست اين امام رضا نجات بده!!!

تركه سنگ مينداخته تو صندوق صدقات، ازش ميپرسن: بابا اين چه كاريه ميكني؟! ميگه: ميخوام به انتفاضه كمك كنم!

اردبيل زلزله مياد،‌تركه زنگ ميزنه مسئوليتش رو بر عهده ميگيره!!!

دو تا تركه دو تا گاو ميخرن، ‌اولي به دومي ميگه: حالا چي كار كنيم كه گاوامون با هم اشتباه نشن؟ دومي ميگه: تو دست به گاوت نزن، من يه گوش گاومو ميكنم. بعد از چند وقت، ‌گاو اولي هم گوشش گير ميكنه به يه جايي كنده ميشه. ايندفعه ‌دومي ميگه: تو دست به گاوت نزن من دم گاومو ميكنم. از قضا بعد از چند وقت دم اون يكي گاوه هم كنده ميشه. خلاصه هي اولي ميزنه يه جاي گاوشو ناقص ميكنه، اون يكي گاوه هم همون بلا سرش مياد. آخر سر اولي شاكي ميشه به دومي ميگه: اصلاً سفيده مال من سياهه مال تو!!!


تركه به رفيقش ميگه: ميخوام دختر شاه رو بگيرم! رفيقش ميگه: چرت نگو مومن! مگه كشكيه؟! تركه ميگه: بابا من كه راضيم، ننم هم كه راضيه، فقط مونده شاه و دخترش!

از تركه ميپرسن: ميدوني USA مخفف چيه؟ ميگه: يوم‌الله سيزده آبان!

تركه ميره تو خواربار فروشي ميگه: نيم كيلو پنير بدين، يارو بهش ميگه: ببخشيد، شما تركين‌؟ ميگه: از كجا فهميدين؟ ميگه: از لهجتون. تركه با خودش ميگه: من بايد اين لهجمو درست كنم. پا ميشه ميره خارج بعد از ده سال برميگرده، ميره همون جا ميگه: آقا نيم كيلو پنير بدين. يارو باز ميگه: آقا شما تركين؟ ميگه: اِاِا… از كجا فهميدي؟ مگه من هنوز لهجه دارم. يارو ميگه: نه، ولي آخه اينجا پنج ساله كه بانك شده!!!

به تركه ميگن خيلي آقايي. ميگه: ما بيشتر!!!

تركه سربازيش تموم ميشه، وقتي كارت پايان خدمتشو بهش ميدن، نگاه ميكنه ميگه: ‌اي بابا، من كه ازينا چهارتا دارم!!!

بچه پولداره شب ماشين بابا رو ور ميداره بدون گواهينامه ميزنه بيرون. تو راه يه افسرترك جلوش رو ميگيره، ميگه: كارت ماشين، گواهينامه. پسره جفت مي‌كنه، ميگه: حالا چه غلطي بكنم؟ ور ميداره يه هزاري ميذاره كف دست يارو. تركه تو تاريكي نگاه ميكنه به هزاري، يه دفعه زرد ميكنه، خبردار واميسه، ميگه: ببخشيد آقاي خميني، تو تاريكي نشناختمتون!!!

تركه و لره ميرن مغازه ميگن :آقا نوشابه خانواده دارين؟صاحب مغازه ميگه:بعله. مي پرسن : به آدم مجرد هم ميدين؟!

به تركه ميگن چرا زن نميگيري؟ميگه آخه كسي زنش رو به من نميده!

تركه ميره گل فروشي ميگه گل بنفشه دارين؟يارو ميگه نه،تركه ميپره و تخماي گلفروشه رو ميگيره، گلفروشه ميگه ولم كن،تركه ميگه زنم گفته اگه گل بنفشه نداشت،تخمش رو بگير!

تركه تو جبهه تركش ميخوره جفت تخماش كنده ميشن. ميره دكتر، يارو براش يه تخم از چوب ميگذاره يكي از آهن. چند سال ميگذره، تركه ازدواج ميكنه و بچه دار ميشه. يه روز تو خيابون دكتره رو ميبينه، دكتره بهش ميگه: خـوب، چطوري؟ بچه ها چطورن؟ تركه ميگه: آقاي دكتر! پينوكيو خوبه ولي اون ترميناتوره خيلي اذيت ميكنه!!!

دو تا تركه ميرن سوراخ لاية اوزن رو بدوزن، خودشون ميمونن اونور!!!

تركه تو يك شب برف و بوراني داشته از سر زمين برميگشته خونه، يهو ميبينه يكجا كوه ريزش كرده، يك قطار هم داره ازون دور مياد! خلاصه جنگي لباساشو درمياره و آتيش ميزنه، ميره اون جلو واميسته. رانندة قطاره هم كه آتيشو ميبينه ميزنه رو ترمز و قطار وا ميسته. همچين كه قطار واستاد، تركه يك نارنجك درمياره، ميندازه زير قطار، چهل پنجاه نفر آدم لت و پار ميشن! خلاصه تركه رو ميگيرن ميبيرن بازجويي، اونجا بازجوه بهش ميتوپه كه: مرتيكة خر! نه به اون لباس آتيش زدنت، نه به اون نارنجك انداختنت! آخه تو چه مرگت بود؟! تركه ميزنه زير گريه، ميگه: جناب سروان به خدا من از بچگي اين دهقان فداكار و حسين فهميده رو قاطي ميكردم!!!

تركه سوار هواپيما ميشه، ميشينه كنار دست يك پيرمرده. خلاصه سر صحبت باز ميشه و اين دوتا نسبتاٌ با هم رفيق ميشن. وسطاي راه، يك مهمون دار مياد از پيرمرده ميپرسه، پدر شما شكلات ميل داريد؟ پيرمرده ميگه: نه خيلي ممنون، من بواسير دارم. مهمون داره از تركه ميپرسه: شما چي؟ تركه مياد تريپ رفاقت بگذاره، ميگه: نه مرسي. اين رفيقمون بواسير داره، باهم ميخوريم!!!

تركه ميره واسه تلفن همراه ثبت نام ميكنه، بهش ميگن: تا سه ماه ديگه بهت تحويل ميديم. تركه هم رو كمربندش مينويسه: به زودي دراين مكان يك موبايل نصب خواهد شد!!!

به تركه ميگن: ميدوني امام حسين كجا دفن شده؟ ميگه: نه. ميگن: كربلا. ميگه: اي خوشا به سعادتش!!!

شعر نوتركي : تو سيب سرخ كدامين درخت پرتقالي كه هر دانه انارت به سرخي گيلاس هاي درخت موز است ، اي گلابي من.
دلداري ترك به دوست دخترش : مهم نيست كه قشنگ نيستي ! قشنگ اينه كه مهم نيستي
آب مايه ي حيات است پس در مصرف برق صرفه جويي كنيد, شركت ملي گاز اردبيل
دفترچه خاطرات غضنفر : خيلي فقير بوديم ،هيچ پولي نداشتيم ، مادرم قادر به زاييدن من نبود ، خاله ام مرا زاييد
تركه ماشينش پنچر ميشه…ميره از لوله اگزوز فوت ميكنه..لره رد ميشه..ميگه:خره…تا صبح هم فوت كني لاستيكت باد نميشه…چون شيشه هاي ماشينت پايينه
تركه شب دوم عروسيش زنشو مي كشه ، بهش ميگن چرا اينكار رو كردي ؟ ميگه : پرده نداشت ! ميگن چرا شب اول نكشتي ؟ ميگه : شب اول داشت !!!
به تركه ميگن : تولدت كيه ؟ ميگه : ۵ آذر ، ميگن چه سالي ؟ ميگه : هر سال
ازتركه ميپرسن: پارسال روز زن چه كادويي به زنت دادي؟ ميگه: بردمش كيش. ميگن: اي ول بابا، دمت گرم، خوب حالا امسال چيكار ميكني؟ ميگه: ميرم ميارمش
تركه داشته تو دريا غرق مي شده هر بار كه مي رفته پايين آب مي خورده مي اومده بالا مي گفته : سلام بر حسين


به غضنفر گفتن كه با كاروان يه جمله بساز گفت :توي حمام هيچوقت دوش كاروان رو نميكنه
تركه ميزنه به جدول، ميشينه حلش ميكنه


يه تركه مي‌خواد بره كربلا، سوار اتوبوسهاي امام حسين مي‌شه!


تركه ميخواسته بره بهشت زهرا، ‌گل گيرش نمياد كمپوت مي‌بره!


به يه تركه توپ فوتبال نشون دادن و گفتن: اين چيه؟ طرف كلي فكر كرد و گفت: شطرنج گردالي!


تركه باباش ميميره، شب هفتش خيلي شلوغ ميشه، براي شب چله‌اش بليت ميفروشه!


زن: مرد، چرا كولر نمي‌خري؟ مرد: به درد نمي‌خوره، اونايي هم كه دارن گذاشتن رو پشت بوم!


تركه دوست دختر پيداميكنه زنگ بهش ميزنه يهوپدردختره گوشي رابرميداره تركه حول ميشه ميگه :دستگاه مشترك موردنظردردسترس نيست


به تركه ميگن يه جمله ي فلسفي بگو ميگه: احمق ترين افراد كساني هستند كه به همه چيز اطمينان كامل داشته باشند. ميگن: مطمئني؟ ميگه: صد در صد


تركه بعنوان مهندس كامپيوتر استخدام ميشه! آخر وقت روز اول رييس رفت ازش پرسيد: خُب، امروز چه كردي؟ تركه گفت: هيچي؛ كليدهاي كيبورد نامرتب بود، بترتيب الفبا چيدمشون!


خبرنگار: براي محرم امسال چه برنامه اي داريد ؟
غضنفر: ما امسال ۱۰ تا علم اضافه مي كنيم، ۱۵ تا پرچم، ۱۵۰ تا زنجير، ۱۲ تا قمه، با ۴۰ نفر زنجيرزن جديد. در مجموع انشاالله امسال ديگه پدر يزيد در مياد !


تركه رو بهش كار ميدن كه كف اتوبان رو لاين بكشه…
روز اول ۶ كيلومتر رنگ ميزنه…
روز دوم ۳ كيلومتر رو
و روز سوم كمتر از يه كيلومتر…
صاحب كارش بهش ميگه هوي چرا تو هر روز كمتر از ديروز كار ميكني…؟
ميگه: “من نميتونم بهتر از اين كار كنم… چون هر روز دارم از قوطي رنگ دورتر ميشم”


به تركه ميگن چرا باسنت اينقدر بزرگه؟ ميگه: خدا بيامرز مادرم به جاي اينكه پودر بچه بهم بزنه پكينگ پودر ميزد.


به تركه ميگن اين (!) علامت چيه؟ ميگه شاشيدن ممنوع حتي يك قطره


به تركه ميگن چه وقت نه راه پس داري نه راه پيش؟؟؟؟
ميگه وقتي كه روي اره نشسته ام


تركه مي ره دانشگاه به ۲ دليل مي فهمن تركه: ۱ - سامسونتش رو مي ذاشت تو زنبيل ۲ - وقتي استاد تخته رو پاك مي كرد اونم دفترش رو پاك مي كرد
از تركه مي پرسن : شما به موتور سيكلت چي مي گيد ؟ مي گه دوچرخه ي عصباني


در پي كاهش خنده در سوييس ، مقامات اين كشور اقدام به واردات ترك كردند


تركه ميره سوپر ماركت ميگه يه مايع ظرفشويي خوب بدين ….. صاحب مغازه ميگه : گلي خوبه؟ ….. تركه ميگه: مرسي سلام ميرسونه


تركه چشمش قرمز ميشه ميگن چي شده ؟ ميگه چش خورده ميگن مگه تركاهم چش ميخورن؟ ميگه از اون چشا نه چش شلوار


تركه تلويزيون ميخره بعد كنترلشو پس مياره به صاحب مغازه ميگه بيا داداش اين ماشين حساب توش بود ما حرومي بهمون نمياد


يه تركه مي بينن طناب بسته به كمرش ميگن چرا اينكارو كردي ؟ ميگه مي خوام خودكشي كنم! ميگن چرا دور كمرت؟ ميگه بستم دور گردنم ديدم دارم خفه ميشم بازش كردم


به تركه ميگن يه جمله ي فلسفي بگو ميگه: احمق ترين افراد كساني هستند كه به همه چيز اطمينان كامل داشته باشند. ميگن: مطمئني؟ ميگه: صد در صد


به تركه ميگن با زن جمله بساز .
ميگه: نه ، من فقط مي تونم با زن بچه بسازم!!


از تركه ميپرسن: پيغمبر كي به رسالت رسيد؟ ميگه: ايلده بيلميرم، من سيد خندان پياده شدم


شب دو تا ترك پيش هم مي خوابند تا صبح دعوا مي كنند كه كي وسط بخوابه!!


تركه داشته ميمرده به پسرش ميگه بعد از مرگ من به همه بگو بابام ايدز داشت ؛ پسرش ميگه واسه چي ، ميگه هم مريضيه با كلاسيه هم كسي سراغ مادرت نمياد


تركه رفته بوده تماشاي مسابقه دو و ميداني، وسط مسابقه از بغليش ميپرسه: ببخشيد، اينا واسه چي دارن ميدون؟! يارو ميگه: براي اينكه به نفر اول جايزه ميدن. تركه يوخده فكر ميكنه، ميپرسه: پس بقيشون واسه چي دارن ميدون؟!


تركه شاكي ميره ثبت‌احوال، ميگه: آقا اين اسم من خيلي ضايست، بايد حتماٌ عوضش كنم. كارمنده ازش ميپرسه، مگه اسمتون چيه؟ تركه ميگه: اصغرِ ان‌چهره!
كارمنده ميگه: آره خوب حق داريد، بايد حتماً عوضش كنيد. حالا چه اسمي ميخوايد بگذاريد؟ تركه ميگه: اكبرِ ان‌چهره!


مردها ۳ تا آرزو دارند ۱/اونقدر كه مادرشون ميگه، خوش تيپ باشن ۲/اونقدر كه بچه شون ميگه، پولدار باشن ۳/اونقدر كه زنشون شك داره ، زن داشته باشن !


تركه مي ره خونه بخره آقاهه يه خونه بهش نشون مي ده ,مي گه اين خونه استخر داره، جگوزي داره…تركه مي گه: عجب! ما قبلا همين طوري ول مي داديم! حالا ديگه جاشم مشخص كردن؟


تركه با زنش دعواش مي شه چراغو خاموش مي كنه ميگه چرا چراغو خاموش كردي ميگه جواب ابلهان خاموشيس


تركه زنگ مي زنه راديو ميگه : الان صدام داره پخش مي شه
ميگن : آره . ميگه حتي تو نونوايي
ميگه : آره ميگه خوب پس : اصغر نون نخر ننه ات خريده


به تركه ميگن تحصيلاتت چيه ؟ ميگه PHD
ميگن يعني چي؟
ميگه : Passed Highschool Difficulty


به تركه مي گن تو هميشه لپ لپ مي خري
ميگه آره
بهش مي گم حالا جايزه هم توش داره؟
ميگه : فكر نمي كنم من لپ لپو واسه كيفيتش مي خرم


SMS عاشقانه از طرف ترك:
كاش مغز داشتم و مرگ مغزي مي شدم و قلبم را به تو اهداء مي كردم…


تركه خواب مي بينه ماكاروني مي خوره. صبح كه بيدار مي شه مي بينه كش شلوارش نيست!


تركه ميميره شب اول قبر ازش مي پرسند چرا مردي ميگه شير خوردم ميگن شيرش فاسد بود ميگه نه گاوه نشست


مي خواستن تركه رو اعدام كنن، ازش مي پرسن: آخرين حرفت رو بزن.
مي گه: لعنت بر پدر و مادر اون كسي كه بزنه زير چهار پايه!


تركه ميميره شب اول قبر ازش مي پرسند چرا مردي ميگه شير خوردم ميگن شيرش فاسد بود ميگه نه گاوه نشست


تركه مي گن جسم شفاف رو تعريف كن؟ مي گه جسمي كه از اين ور بتونيم اونورشو ببينيم ميگن آفرين حالا يه مثال بزن مي گه ….. نردبون


ميرزاپور مي گن: چرا همش موقع سرود ملي مي خندي؟ ميگه اخه دايي پيشمه ميگه شر زدز افق!!!


تركه ميخواسته يك كبريت سوخته رو روشن كنه، (طبعاً) هرچي ميزده كبريت مادرمرده روشن نميشده. رفيقش بهش ميگه: بابا خوب شايد كبريتش خرابه! تركه ميگه: نه بابا، ايلده همين پنج دقيقه پيش روشن شد!


يه روز تركه يه شماره تلفن پيدا ميكنه زنگ ميزنه ميگه: ببخشيد آقا من شمارتونو پيدا كردم آدرس بديد براتون بيارم


به يه تركه مي گن چرا ميري سربازي ، ميگه والا فقط به خاطر مرخصي هاش


تركه تو هواپيما تفنگشو ميذاره رو مخ خلبان و ميگه:از همينجا صاف ميري بندرعباس خلبانه ميگه:حالا چرا بندرعباس؟
ميگه :آخه دوستم قراره از اونجا قاچاقي ببردم دوبي.


دو تا ماشين با هم تصادف مي‌كنند. افسر مياد و مي‌پرسه: كدومتون مقصر بوديد؟ تركه ميگه: والله من خواب بودم، نديدم از ايشون بپرسيد !!


غضنفركيس كامپيوترش رو مي بره تعميرگاه ميگه آقا اينو براي ما تعميركن. طرف ميگه : چه مشكلي داره ؟ ميگه : والا نمي دونم چرا چند روزه جا ليوانيش بيرون نمياد!


تركه مياد تهرون ميره هتل..صبح روز اول ميره تو رستوران هتل صبحانه بخوره ميبينه تابلو نوشته از ساعت ۷الي۱۱ صبحانه..از ساعت ۱۱الي ۵ ناهار و از ساعت ۵الي ۱۱ شب شام سرو ميشود..پيش خودش ميگه پس من كئ وقت كنم برم شهر رو ببينم؟


از يه نفر مي پرسن:اگه گفتي خط وسط قرص براي چيه ؟ ميگه براي اينكه وقتي تو گلوم گير كردبا پيچ گوشتي بدم بره پايين


يه تركه ميره خواستگاري باباي عروس بهش ميگه اون گلي كه زدي به يقت خارش اذيتت نميكنه تركه ميگه خارش كه نه ولي گلدونش كه تو لباسمه بيچارم كرده


يارو جلوي دبيرستان دخترانه ميافته تو جوب ! واسه اينكه ضايع نشه ميگه : هر كي منو در آورد مال خودش !


تركه به رفيقش مي گه من يه تمساح پيدا كردم چيكارش كنم؟ ميگه ببرش باغ وحش. فردا رفقيش مي گه برديش؟ تركه مي گه : آره . تازه امشب هم مي خوام ببرمش سينما


تركه زن صيغه مي كنه رفيقش مي گه مباركه ازدواج كردي؟
ميگه نه بابا دائمي نيست از اين اعتبارياس


يه روز تركه ميفته دنبال دختره با سنگ ميزنه توو سرش . بهش ميگه خوب مختو زدم ها !!!


تركه و رشتيه ميرن جهنم . رشيته مي پرسه چه جوري مردي؟ تركه ميگه از سرما تو چي ؟ ميگه من از تعجب ! رفتم خونه ديدم زنم خوابيده همه جا رو گشتم ، توي اتاق ، زير تخت ، توي انباري ، توي كمد ، خلاصه ديدم هيچ كس نيست از تعجب سكته كردم تركه گفت : خاك بر سرت اگه توي فريزر رو مي گشتي نه من مي مردم نه تو


تركه با دوست دخترش ميرن پارك يارو ميگه :عزيزم اگه اين درخت كاج زبون داشت الان به ما چي ميگفت ؟ دختره ميگه اگه زبون داشت ميگفت:كره خر من زرد آلو ام نه كاج


تركه با خودكار ميره حموم ، بهش ميگن: چرا با خودكار؟ ميگه: هر جا را كه شستم علامت ميزنم


تركه تو اردبيل ميميره اعلاميه اش رو ميزنن به ديوار … تو انتخابات راي مياره


ماشين پيكاني با شماره پلاك تهران ص از چراغ قرمز ردمي شه , پليس كه ترك بوده آژير كشان دنبالش مي افته و پشت سرهم داد مي زد : تهران صلي الله عليه و آله بزن كنار


تركه داشته راديو پيام گوش ميداده،‌ گزارشگره ميگفته: راه بهارستان به امام حسين بسته‌است، راه انقلاب هم به امام حسين بسته‌است…
‌تركه ميگه:‌ باشه بابا بستس كه بستس، ديگه چرا هي قسم ميخوري


تركه تو انگليس راننده تاكسي مي شه بش ميگن سختت نيست فرمون سمت راسته اينجا ؟ ميگه والا سخت كه ‏نيست فقط يه مشكلي كه دارم اينه كه هر وقت تف مي كنم مي افته رو مسافر بغلي


انجير رو به تركه نشون مي دن ، مي گن اين چيه ؟ مي گه آلو بوده چلوندن ، تو زعفرون خوابوندن ، بهش كنجد مالوندن ، يه چوب تهش چپوندن ، تازه شده گلابي!!!

+ نوشته شده در ساعت 15:30 توسط متین |

لره ميره استخر شنا کنه اهنگ تايتانيک ميذارن جو ميگيره غرق ميشه


یه روز یه لره میره دکتر میگه اقای دکتر ما بچه دار نمیشیم دکتر میگه چند وقته ازدواج کردین میگه ۱هفته دکتر میگه اینی که گرفتی زنه نه زود پز


يه روز يه لره عصباني ميشه به شكمش ميگه :چقدر من كار كنم تو بخوري .شكمش جواب ميده ميخواي من كار كنم تو بخوري


لره مسجد می سازه هیچ کس نمیره نماز بخونه تابلو میزنه : نماز بدون وضو ..... شکسته .... نشسته ..... گوز آزاد


يه روز يه لره شكر مي خره براي اينكه مورچه نخوره روش مي نويسه نمك.


 روی بیلبورد زده سیو همان سیب است لره میگه: دروغ میگه من خوردم صابون بيد.


 لره قاضي ميشه بهش ميگن حكم كن، ميگه پيك!


 دریای غم ساحل ندارد. لرا همشو آسفالت کردند.


 لره می‌خواسته غرق مناجات بشه، جلیقه نجات می‌پوشه.


 يه روز يه لره م ي گ و ز ه يه متر میپره هوا، ميگن: چی شد؟ ميگه: تو دنده بود.


 لره دیش ماهوارشو می‌ذاره روی پشت بوم، روش می‌نویسه: کولر


به لره ميگن حموم چند بخشه؟ ميگه: دو بخشه، زنونه و مردونه.


لره باباش ميميره، ميره خاکش کنه، جو ميگيردش، فيتيله پيچش هم ميکنه!


لره ميخواسته ترتيب گاوشو بده، گاوه ميگه: ما، ما! لره ميگه: خفه‌شو، اول ما، بعد تو!


 يه روز يه لره ازلرستان ميادتهران توخيابون يه ماتيز ميبينه ميگه عجب جاروبرقي بزرگي


 لره 1 پازل رو بعد دو سال حل ميكنه به دوستش ميگه اونم ميگه فكر نميكني يه كم طول كشيده؟ ميگه نه روش نوشته واسه 10-7 سال


 فيلسوف لر : زندگي مستطيل سبزيست كه سه ضلع دارد عشق و كار


 يك لر بالا پشت بام اسفالت مكنه واسفالت اضافه مي آره چكار مكنه سرعت گير درست مي كنه


 يك شب تلوزبون فيلم سينمايي گذاشته بوده، تو فيلم مرده به زنش ميگه: شب بخير لورا. يهو تو لرستان ملت همه تلوزيون رو خاموش ميكنند، ميرن ميخوابن


 يه لره سوار هوا پيما ميشه ه بغل دستيش ميگه اقا شما چه کاره اي اون ميگه متخصص پوست لره بهش ميگه ما چند تا پوست بز خونمون داريم چند ميخري


 يه روز يه ترکه يه نوار ويديويي ميبره ميده به لره ميگه : بذار گوش کنيم . لره ميگه : واقعا راست ميگن ترکا خرن . آخه نوار کاميون رو ميذارن تو سواري ؟


ترکه ولره میرن مکه ترکرو جو میگیره میگه آخه خدا چرا مردی لره میگه خره خدا که نمیمیره خدا شهید میشه


از لره میپرسن ۱۲ فروردین چه روزیه؟؟؟ میگه روزی که میریم جا می گیریم برای ۱۳به در!!!


 تركه و لره ميرن اكس پارتي تركه هلكوپتري مي ره لره با آرپي جي7 مي زنتش !!!


 به لره میگن شما ایمیل دارید؟میگه نه خیلی ممنون من ناهار خوردم


اولین و اخرین و تنها سلاح جنگی لرها . . . . پاره اجر


 لره ميره مكه، برعكس همه طواف ميكنه. ميگن چرا برعكس طواف ميكني؟ ميگه شما از اونور دنبالش كنين، من از اينور ميگيرمش!


 لره هر روز زنگ يك كليسا رو مي‌زده و در مي‌رفته. آخر پدر روحاني شاكي ميشه،‌ يك روز پشت در كمين مي‌كنه، تا طرف زنگ مي‌زنه، ‌خرشو مي‌گيره و مي‌پرسه چيكار داري؟ يارو حول ميشه،‌ با تتپته ميگه: ببخشيد، حضرت عيسي هست؟!


 لره یه تلویزیون می خره .می ره کنترلشو پس می ده .می گه:آقا ماشین حساب توش بود حروم خوری به ما نیومده.


 لره با خدا قهر می کنه اول دفترش می نویسه به نام بعضی ها.


 ترکه و لره داشتن با هم حرف می زدن: لره: تو کجا به دنیا اومدی؟ ترکه: تو بیمارستان!! لره: آخی مریض بودی؟!!!


 یه لر دهاتی عروس تهرانی می گیره ، تو عروسی تهرانیا می گن: سبدسبد گل یاس،عروس ما چه زیباست لرها برای اینکه کم نیارن میگن: گونی گونی پشگل،عباسعلی خوشگل


 از لره می پرسن نظرت راجع به 4 مقوله فکر،شعور،عقل و درک چیه ؟می گه ما به اینا میگیم چهارمحال بختیاری


 لره ميگوزه .بچه هاش ميزنن زير خنده. در حالي كه اشك تو چشماش جمع ميشه ميگه: خدايا اين شاديو از بچه هام نگير


 مغز یه لر رو می شکافن ببینن چی نوشه .وقتی باز می کنن می بینن یه ترک نشسته داره فکر می کنه


 لره تو جوب آب تف ميكنه ميره دنبالش پاشو بزاره روش !!!!!


 لره میاد تهران می بینه همه آستین کوتاه پوشیدن با خودش میگه : پس این تهرانی ها دماغشونو با چی پاک میکنن؟؟؟؟


 لره ميره راهپيمايي، مي‌بينه شلوغه برميگرده


 به لره ميگن: اگه رييس جمهور بشي چكارميكني؟ لره ميگه پارتي پيدا ميكنم ميرم شركت نفت!


 لره در دانشگاه تاريخ ميخونده. ازش ميپرسند رشته تو چيه؟ ميگه مهندسي اموات!


 لره رو برق ميگيره فيوز ميپره. فيوز رو ميزنن لره ميپره!


 لره نامزدش مي گوزه از خنده سكته ميكنه , تو اعلاميه اش مي نويسن بادي وزيد گلي پرپر شد ..


 از يه لره ميپرسن آيا در لرستان مردان بزرگ هم به دنيا اومدن ؟لره ميگه نه لرا فقط بچه به دنياميارن.


 يه روز به لره ميگن با درخت بيد جمله بساز ميگه:توحياط ما يه درخت بيد بيد ميگن:بيد نه وبود ميگه:تو حياط مايهدرخت بود بيد


+ نوشته شده در ساعت 19:31 توسط متین |

به ق....ه میگن یه جمله بگو که کوتاه خلاصه و احساسی باشه


اشک تو چشاس جمع میشه و میگه برگرد

جدیدترین اس ام اس های جوکی،جدیدترین جوک،جوکفارسی♥♥♥جدیدترین اس ام اس های جوکی،جدیدترین جوک،جوکفارسیمحبوبترین آهنگ در شب عروسی قزوینی ها

عزیزم بگو بر میگیردیجدیدترین پیام های روز،پیامک جک،جک روز،جوک خنده دار♥♥♥جدیدترین پیام های روز،پیامک جک،جک روز،جوک خنده دار


ق....ه دنبال یه بچه میکنه،آخر سر نو یه کوچه بن بست گیرش میاره

میگه:بالام جان!سه تا کار میتونی بکنی اولین اینکه بال در بیاری و پرواز بکنی

دوم اینکه آب شی بری تو زمین،سوم اینکه دستاتو بزاری رو زمین

و به خدا توکل کنی


سرزمین جوک و خنده،اس ام اس شادی،اس ام اس روحیه باز کن♥♥♥سرزمین جوک و خنده،اس ام اس شادی،اس ام اس روحیه باز کن


به ق....ه مگن وصیتت چیه؟میگه؟بعد از مرگم بسوزونیدم

و خاکسترمو پودر بچه کنید


اس ام اس و پیامک بی تربیتی،اس ام اس جوکی بی ادبی،مسیج♥♥♥اس ام اس و پیامک بی تربیتی،اس ام اس جوکی بی ادبی،مسیج
ق....ن زلزله میاد یه بچه از پشت بام پرت میشه بغل قزوینیه

میگه بابا دمشون گرم هنوز زلزله تموم نشده کمک های امدادی رسید


پیام خیلی زشت،پیامک و اس ام اس سکسی،اس ام اس ترکی♥♥♥پیام خیلی زشت،پیامک و اس ام اس سکسی،اس ام اس ترکی

ق...ه کنار زمین فوتبال خوابیده بود بهش میگن بازی شروع شده بازی کن

میگه من برانکاردم
اسمس غضنفری،اس ام اس سیکسی،اس ام اس قزوینی،اسمس♥♥♥اسمس غضنفری،اس ام اس سیکسی،اس ام اس قزوینی،اسمس


ت...ه قهرمان شنا میشه

ازش میپرسن:شما از کجا شروع کردید؟میگه

والله،از زمین خاکی


جوک غضنفریه،جوک ترک،ترک جوک مسخره،اسمس♥♥♥جوک غضنفریه،جوک ترک،ترک جوک مسخره،اسمس


ت...ه از بچش میپرسه چند سالته؟می گه 13

ت...ه میگه من هم سن و سال تو که بودم 16-17 سالم بود


اس ام اس نژاد پرستانه،اس ام اس کرد،اس ام اس رشتی♥♥♥اس ام اس نژاد پرستانه،اس ام اس کرد،اس ام اس رشتی
از ت...ه میپرسن چرا روی خیابان ولی عصر این اسمو رو گذاشتن

میگه چون صبح و ظهر هیچ خبری نیست

ولی عصصصصصصصصصرا بیا ببین چه خبره


اس ام اس رشتی بی غیرتی،اس ام اس کونی،پیاک اصفهانی♥♥♥اس ام اس رشتی بی غیرتی،اس ام اس کونی،پیاک اصفهانی


ت...ه میره نماز جمعه جو میگیردش

موج مکزیکی میاد


پیامک برای کسایی که لهجه دارن،اسمس بی نزاکتی،خنده♥♥♥پیامک برای کسایی که لهجه دارن،اسمس بی نزاکتی،خنده


ت...ه با خدا قهر میکنه میخواد نماز بخونه

میگه 4 رکعت نماز ظهر میخونم به هیچ کس هم مربوط نیست
مسیج خنده دار،پیام کوتاه خنده دار،پیام کوتاه بی تربیتی♥♥♥مسیج خنده دار،پیام کوتاه خنده دار،پیام کوتاه بی تربیتی


صحبت های یه اص....نی با نامزدش:اگه گنجیش پریدن یادش برد

اگه شیرین فرهاد یادش برد،اگه ماهی دریا یادش برد

من پول اس ام اسا رو که به شما دادم یادم نمیرد
اس ام اس لری و ترکیو رشتی و اصفهانی،اسمس♥♥♥اس ام اس لری و ترکیو رشتی و اصفهانی،اسمس


اصف...ه موز میخره پوستشو میزاره لای دفتر خاطراتش


متن جوکی،متون جوکی،اشعار جوکی،جوکستان،سرکاری♥♥♥متن جوکی،متون جوکی،اشعار جوکی،جوکستان،سرکاری


اص..نی داشت نوار روشه گوش میداده میزنه آخر نوار

ببینه شام میدن یا نه


اس ام اس اصفهاینی جدید تیرماه،اس ام اس اصفهانی جدید♥♥♥اس ام اس اصفهاینی جدید تیرماه،اس ام اس اصفهانی جدید
در اص...ن هیچکس ساعت نداره برای اینکه همه از ساعت میدان شهر استفاده میکنن


♥♥♥


زن رش...ه مشغول بود

شوهر سر میرسه یارو رو دنبال می کنه میزنه طرف رو له و لورده میکنه

زنش میگه عجب غیرتی،رشتیه میگه تو هم اگه با کفش بیای بالای تخت

همین بلا رو سرت میارم


جوک غضنفر جک باحال  جوک تازه اس ام اس غضنفر ♥♥♥جوک غضنفر جک باحال  جوک تازه اس ام اس غضنفر


به ر...ه میگن برای تنظیم خانواده چکار میکنی

میگه شبا در خونه رو قفل میکنم
جک جوک ،جوک غضنفر جک و خنده جوک جدید،جوک روز♥♥♥جک جوک ،جوک غضنفر جک و خنده جوک جدید،جوک روز


یه ر....ه روی در خونش نوشته بود:ورود افراد زیر 18 سال ممنوع

میگن چرا این رو نوشتی

میگه اخه ناموس که بچه بازی نیست


♥♥♥

یه بار رش...ه کتاب می نویسه اول کتابش می نویسه

تقدیم به پدرم که دوست بابام بود


♥♥♥

به رش..ه میگن به زندگی پس از مرگ اعتقاد داری

میگه صد در صد،من خودم دو سال بعد از مرگ پدرم بدنیا اومدم


♥♥♥


مهمون اصف...ه از بچه صابخونه می پرسه: پسرجون شما کی شام می خورید؟

پسره میگه مامانم گفته هر وقت شما رفتین


♥♥♥


بررسی کردند که چرا لرها چیزی یاد نمیگیرند دیدند همینکه معلم تخته رو پاک میکنه

اونا هم دفترشون رو پاک میکنند


♥♥♥


یه ر...ه میگن نظر شما درباره خانه های عفاف چیه ؟ می گه :

والله من که خیلی راضیم . واسه اینکه لااقل خانومم رفته سر یه کار دولتی .


♥♥♥


ترکه خیاطی داشته یه مشتریه زن میاد میگه: آقا من یه
لباس میخوام وقتی خم میشم از جلو سینه ام
معلوم باشه و از عقب شورتم ترکه میگه خانم ما معمولی
میدوزیم خودت هرجا رفتی بگو جنده ام

**********************

به خروسه میگن چرا دست نداری میگه
وقتی مرغ سینه نداره دستو میخوام چکار

**********************

ترکه با دوست دخترش میره مکان
دختره میگه با مال همدیگرو بخوریم
ترکه میگه: نه اینجوری دعوامون میشه
هرکی مال خودشو بخوره

**********************

لره تنها تو پارک نشسته بود
میگفت اومدم برم دانشگاه نذاشتی
اومدم برم سرکار نذاشتی
اومدم برم خارج نذاشتی
بهش میگن: اینجا کسی نیست که با کی حرف میزنی
میگه با کون گشادم

**********************

ترکه زنش رو میبره دکتر واسش آیو دی" بذاره که حامله نشه
دکتر میپرسه چه دستگاهی بذارم : آمریکایی آلمانی انگلیسی؟
ترکه میگه والا من که  سواد ندارم خدا وکیلی فکر کن
کوس خواهر مادر خودته خوبشو بذار

**********************

مرغه به دوستش میگه دیدی بدبخت شدم
تو کیف دخترم پر خروس پیدا کردم
دوستش میگه این که چیزی نیست دیشب دختربی شرف من
تخم گذاشت

**********************

به رشتیه میگن تلخترین لحظه زندگیت چیه
میگه رفتم خونه دیدم عباس آقا شورت زنمو داره در میاره
دیدم شورت زنم پاره است انقدر خجالت کشیدم

**********************

دختر تهرونیه به دوست پسره ترکش میگه
اگه دوستم داری باید خرجم کنی
ترکه از اون روز تا حالا رفته خر جمع کنه

**********************

به یه لره میگن معما بگو میگه اگه
بگی تو شورتم چیه همشو میدم بخوری

**********************

لره میره ختم
میخواد به صاحب عزا دلداری بده میگه مرگ حقه
رضا شاه با اون عظمتش مرد
هیتلر با اون اوبهتش مرد
بابای تو که کیر اونا هم نبود

**********************

محصولات جدید رانی
رانی شیر با تیکه های ممه

**********************

شعر بچه های عرب
اتل متل توتوله نصف بابا دودوله

**********************

سیکدیر چیست
ضربه روحی شدیدی که ترکها قبل از دعوا به حریف وارد میکنند

**********************

به لره میگن از کجا اومدی
میگه: بابا آب داد مامان حال داد خدا هم منو داد

**********************


از خره میپرسن: تو که هم بار میبری
هم کتک میخوری. به چه عشقی زنده ای ؟
میگه: همین که دونفر دعوا میکنن به هم بگن
کیر خر تو کس ننت تمام خستگیم در میاد

*********************

یک روز اسم یک پسربچه ای دول بوده باباش اینو
از خونه میندازه بیرون این میره بعد از20 سال بر میگرده
دره خونشونو میزنه باباش درو باز میکنه میبینه پسرشه
یه نگاهی بهش میکنه بعد میگه
پسرم دول واسه خودت کیری شدی

*********************

پیام ترافیکی پلیس برای شبهای جمعه
دیر کردن بهتر از هرگز نکردن است

*********************

همان مردی که شد دلخون لیلی
که میگفتن بهش مجنون لیلی
حدیث عشق او هم یک کلک بود فقط میخواست بذاره کون لیلی

*********************

به ترکه میگن اگه درخت پسته و زیتون بهم پیوند بزنن چی میشه
میگه خب معلومه پستون

*********************

عربه و مسیحیه میخواستن همدیگرو بکنن
اول مسیحیه میاد بکنه عربه میگه یا عیسی مسیح
مسیحیه هم وقتی اینو میشنوه  به احترام مسیح آروم میکنه
بعد نوبت عربه میشه مسیحیه میاد همون کلک به عربه بزنه
میگه یا علی عربه میگه علی یارت و تا ته میکنه داخل

*************************

ترجمه رشتی : به فارسی
کیرو خایی ( با کی کار دارین
کونو خایی ( کدومو میخوای
انه خایی ( اینو میخوای
کوسی خانه نیه ( کسی خانه نیست
من خایتم ( من خیاطم
سوخته خایم ( ته دیگ میخوام

*************************

ترکه اصرار میکنه به زنش که باید بخوریش
زن در حال خوردن شروع میکنه به گله که
ای خدا ما زنا چه بدبختیم چقدر بیچاره ایم
ترکه میگه : گفتم بخوریش نه میکروفونش کنی باهاش حرف بزنی

*************************

به ترکه میگن عشق بدتره یا دندون درد؟
میگه: هنوز تو اتوبوس شاشت نگرفته نه؟

*************************

میدونی چرا خانوما قصاب نمیشن؟
آخه دست به هر گوشتی بزنن راست میشه

*************************

لره گوشش درد میکرد رفت کشیدش
ترکه بهش گفت الحق که لری میرفتی پرش میکردی

*************************
سلام اینجا رشته, دارن زنمو میکنن

I Love U Pmc

*************************

فارسه از لره میپرسه چرا روده پیچ پیچیه
لره میگه
خو اگه گوز سر پیچها سرعتش کم نشه که کونتو پاره میکنه

*************************

زندگی را باید از زود پز آموخت با اینکه کونش میسوزه
بیخیال نشسته داره سوت میزنه

*************************

به ترکه یه زغال میدن میگن یه حالت جدید با این زغال درست کن
زغال و میزاره رو سرش شلوارشو میکشه پایین
میگه خانوما بفرمایید قلیون

*************************

یه زن رفت گواهینامه بگیره
بهش گفتن اگه پای راست رو بلند کنی ماشین می ایسته
اگه پای چپ رو بلند کنی ماشین حرکت میکنه
زنه گفت اگه هر دو پایم رو بلند کنم چی میشه
گفتن گواهینامه میاد دره خونت

*************************

از تخم چپ پرسیدن شغلتون چیه
گفت: به اتفاق اخوی ستون بلند میکنیم

*************************

پیرزنه میره تو داروخانه میگه ننه یه کیر مصنوعی به من میدی
دکتر میگه اون بالا هر سایزی که میخوای انتخاب کن
میگه اون قرمزه رو بدید. دکتر گفت
ننه یکی دیگه انتخاب کن اون کپسول آتش نشانیه

*************************

آیا آلتتان کوچک است
آیا از درمانهای افزایش طول آلت نتیجه نگرفته اید
آیا دوست دخترتان از این موضوع ناراضی است
دیگر نگران نباشید
ما دوست دخترتان را میکنیم

************************

به قزوینیه میگن چرا زن نمیگیری
میگه برادر زنه مورده علاقمو هنوز پیدا نکردم

+ نوشته شده در ساعت 19:21 توسط متین |

تحقیقات نشون داده اصفهانیها فقط در 22 روز سال رشد می کنند: دهه اول محرم + 12روز اول عیدغضنفر همش دعا می کرده بچه دار شه یه شب جبرئیل میاد تو خوابش میگه عوض اینهمه دعا برو زن بگیریارو رشتیه با احساس از زنش میپرسه شب عروسیمون یادت میاد.. زن: آره، چقدر جات خالی بودیه روز یه فارسه و یه لره و یه قزوینیه سوار هواپیما می شن یهو هواپیما سقوط می کنه... . . . این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه!غضنفر میمیره، اعلامیه‌اش رو می‌زنن به دیوار، تو انتخابات رای میارهغضنفر توی یه مانور از هواپیما با چتر میپره پایین چترش باز نمیشه میگه خب خدا رو شکر که این فقط یه مانورهیارو در خونه رو باز می کنه می بینه یه مرده سریع می دوه بیرون . خلاصه دنبالش میکنه . مرده بدو یارو بدو . بالاخره سرکوچه گیرش میاره . یقه شو میگیره میگه : مرتیکه اومدی عشق و حالتو کردی .... دمپایی رو کجا می بری؟؟احوالپرسی لرا : حالا ما تلفن نداریم شما نباید یه زنگ به ما بزنید؟اصفهانیه بیدار میشه میبینه زنش مرده. به دخترش میگه: اختر ننت مرده. صبحونه واسه دو نفر درست کنزنه از شوهرش می پرسه از چیه من بیشتر خوشت میاد ؟ از صورت زیبا و یا هیکل متناسبم؟ مرده یه نگاهی به سر تا پای زنش میندازه و میگه از اعتماد به نفستبه غضنفر میگن نظرت در مورد زندگی چیه ؟ میگه : مربع زندگی سه ضلع داره : ایمان و تقواغضنفر تو خیابون میره پیش یه دختره که خیلی خوشگل بوده میگه ببخشید خانم این دوست دخـتر که میگن, شمارو میگن؟سرهنگه داشته امتحان رانندگی می گرفته. ازغضنفر می‌پرسه: اگه یه نفر وسط خیابون بود، بوق میزنی یا چراغ؟ غضنفر میگه: برف پاک کن جناب سرهنگ! سرهنگه کف می‌کنه می‌پرسه: یعنی چی؟ غضنفر میگه: جناب سرهنگ،‌ یعنی یا برو این طرف یا برو اون طرفغضنفر توی کوپه قطار به سمت مشهد می‌رفته، به روبروییش میگه: به سلامتی از مشهد بر می‌گردید ؟به غضنفر میگن یه جمله بساز که توش آب باشه. میگه: لولهیارو بچه اش گم میشه زنش میگه: مرد بچمون گم شده برو دنبالش
یارو میگه: ولش خانوم باد آورده رو باد میبرهغضنفر با صورت باند پیچیده میاد تو خیابون، رفیقش میگه چرا اینقدر به صورتت باند پیچیدی؟
غضنفر میگه داشتم اتو میکردم تلفن زنگ زد بجای گوشی تلفن اتو رو گذاشتم دم گوشم.
رفیقش میگه پس اونور صورتت چی شده؟
غضنفر میگه تا اتو رو گذاشتم زمین تلفن دو باره زنگ زد!زن یارو به شوهرش می گه این همسایه قزوینیمون هر وقت تو نیستی میاد سراغ من.
شوهرش میگه ولش کن بابا این دیوونس هر وقت تو نیستی سراغ منم میاد.غضنفر می ره ماشینش رو بیمه کنه، آقاهه بهش می گه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی. غضنفر میگه: الهی تو هم از این پول خیر نبینییه روز یه اصفهانی و یه تهرانی و یه قزوینی می میرند. آنقدر به خدا التماس می کنند تا اینکه خدا با برگشتن آنها به دنیا موافقت می کنه به شرطی که دیگه گناه نکنند و گرنه سنگ می شوند. خلاصه آنها به دنیا برمی گردند.همان اول کار تهرانیه یه دختره را میبینه و می افته دنبالش. همان دم سنگ می شه. بعد مدتی اصفهانیه یه 5 تومانی روی زمین می بینه خم میشه که برداره قزوینیه میگه: خاک تو سرت. هم خودت رو بدبخت کردی هم منوغضنفر عینک آفتابی میزنه میره بیرون خواهرشو میبینه میزنه زیره گوشش.. میگه: اینوقت شب بیرون چیکار میکنی؟! خواهره میگه عینکتو بردر!! عینکو بر میداره دوباره میزنه زیره گوشش میگه از دیشب تا حالا اینجا چه غلطی میکنی؟؟در خطه قهرمان پرور […] به مناسبت میلاد امام حسین به کسانی که اسم کوچک آنها میلاد بود جایزه دادند. قرار است در نیمه شعبان امسال به شعبان ها هم جایزه بدهند.غضنفر میره رستوران میگه: غذا چی دارین؟
گارسون میگه: کاستیدگیلینکوفینوستا با لیمو!
غضنفر میگه: کاستیدگیلینکوفینوستا با چی؟؟تو جاده پلیس جلو یه ماشین رو می گیره و میگه چون از صبح اولین کسی هستی که کمربند ایمنی بستی برنده 58 هزار تومن پول شدی. حالا می خوای باهاش چیکار کنی؟ مرد می گه: می رم گواهینامه می گیرم . زنش سریع می گه: جناب سروان این وقتی اکس می زنه پرت و پلا می گه. بچشون از اون پشت می گه: بابا نگفتم با ماشین دزدی قاچاق نکنیم؟ یه صدا از صندوق عقب می یاد: از مرز رد شدیم] توضیح: بنا به اعتراض عده ای از بینندگان سایت از این پس جوک ها را اصلاح شده ارائه می کنیم.. هرچند که هدف صرفاً نشاندن لبخند بر روی لبان شماست نه توهین به عده ای خاص[

غضنفر به زنش میگه برو مهریت رو بذار اجرا با پولش خونه بخریم!غضنفر می ره امتحان گواهی نامه بده چند بار رد میشه بعد تو راه پلیس جلوش رو می گیره می گه گواهی نامه..؟ غضنفر می گه دادین که می خواین؟؟؟بچه غضنفر از باباش میپرسه: بابا.. کره ماه نزدیکتره یا اصفهان؟؟
باباش میزنه تو سرش میگه آخه احمق، تو از اینجا اصفهانو میبینی؟؟غضنفر به زنش میگه برو مهریت رو بذار اجرا با پولش خونه بخریم!غضنفر میره بنگاه.. میگن یه خونه داریم کنار راه آهنه صدا زیاده ولی بعد از 1 هفته عادت میکنی . میگه: اشکال نداره این 1 هفته رو میرم خونه دادشم!بچه غضنفر به باباش میگه بابا پنکه سقفیمون سوخته! غضنفر میگه وقتی 15 نفری زیرش میخوابین میسوزه دیگه!غضنفر تلویزیون میخره، کنترلشو ور میداره میبره پیش فروشنده میگه ما حرومخور نیستیم این موبایل توش بود!غضنفر زنگ میزنه به دوستش آروم میگه:من الآن تو جلسم بعداً باهات تماس میگیرمبه غضنفر میگن اینجا چیکار می کنی؟ میگه پس کجا چیکار کنم؟؟غضنفر رو میبرن برای اعدام ازش میپرسن حرفی نداری میگه نه میبرنش بالا طناب دارو میندازن گردنش یکدفعه میگه صبر کنین حرف دارم میگن بگو رو میکنه به دوستش میگه ممد خونتون از این بالا پیداستبه غضنفر میگن 2+2 به توان 2 ضربدر 3 تقسیم بر 4 چند میشه ؟ غضنفر میمیره.غضنفر زنگ میزنه رادیو، میگه الان صدام داره پخش میشه؟ میگن آره،
میگه حتی تو نونوایی؟ میگن آره، میگه اصغر نون نخر ننت خریدهغضنفر میره دکتر می گه من شبا خواب می بینم با خرا فوتبال بازی می کنم. دکتر می گه بیا این قرصا رو بخور می گه: می شه از فردا بخورم امشب فینالهغضنفر زنگ میزنه به دوستش, میگه من یه تمساح گرفتم چیکار کنم؟ دوستش میگه خوب ببرش باغ وحش. فرداش دوستش زنگ میزنه میگه خوب بردیش؟ غضنفر میگه آره، امشب هم قراره ببرمش سینماغضنفر زنگ میزنه رادیو ، میگه الان صدام داره پخش میشه،میگن آره، میگه حتی تو نونوایی؟ میگن آره ،میگه اصغر نون نخر ننت خریدهغضنفر یه پازل رو بعد از 3 سال تموم میکنه بهش میگن یکم زیاد طول نکشید؟ میگه نه بابا روش نوشته 5 تا 7 سال!غضنفر میگه نظرت در مورد آب چیه؟ میگه آب خیلی خوبه اگه آب نباشه ما نمیتونیم شنا کنیم و اگه نتونیم شنا کنیم خوب غرق میشیم!!غضنفر از یه یارو میپرسه آقا ساعت چنده؟ طرف میگه 3 ، غضنفر میگه وای دیوونه شدم از صبح تاحالا از هرکی میپرسم یه چیز میگهغضنفر با زنش دعواش میشه. چراغو خاموش میکنه. زنش میگه چی شده؟ میگه جواب ابلهان خاموشیستیه بنده خدایی ازدواج میکنه واسه اینکه خرجش کمتر بشه تنها میره ماه عسلبه غضنفر میگن این خیابون کجا میره؟ میگه من 40 ساله تو این خیابون زندگی میکنم تا حالا ندیدم جایی بره!!!!به غضنفر میگن با صمیمیت جمله بساز. میگه : صداقت و صمیمیت پایه های اصلی یک زندگی مشترک می باشد .................. چیه !!؟ یه بارم که درست جواب داده دنبال سوژه می گردی بخندی!؟ اتفاقاً خیلی هم آدم خوبی بوده!!

غضنفر میخواسته مین خنثی کنه، گوشاش رو میگیره پاش رو میذاره رو مین

میدونی غضنفر به 750 گرم چی میگه؟ میگه نیم کیلو و نیم!غضنفر میخواسته مین خنثی کنه، گوشاش رو میگیره پاش رو میذاره رو مینغضنفر میره لوازم ورزشی میگه پرچمه ایران رو دارین . یارو میگه آره براش میاره . یکم فکر میکنه میگه ببخشید رنگ های دیگشم میتونم ببینم !؟از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ می گه من از شیشه پاک کن استفاده می کنماصفهانیه تو خواب میبینه به یه گدا 1000 تومان داده وقتی بلند میشه میگه: عجب کابوسی بود !از غضنفر می‌پرسن: پارسال روز زن چه کادویی به زنت دادی؟ میگه: بردمش کیش. میگن: ای ول بابا، دمت گرم، خوب حالا امسال چیکار می‌کنی؟ میگه: میرم میارمشبه غضنفر میگن با ارّه برقی 100 تا درخت قطع کن ، 96 تا قطع میکنه خسته میشه. بهش میگن پاشو روشنش کن 4 تا دیگه بیشتر نمونده ، میگه مگه روشنم میشه!؟از غضنفر میپرسن: از چه فصلی خوشت میاد میگه: از فصل جفت گیریغضنفر میره سربازی تو صف بوده سروانه میگه به چپ چپ به راست راست…. میبینه غضنفر همینجوری وایستاده میگه تو چرا به فرمانم عمل نمیکنی؟ غضنفر میگه جناب سروان شما اول تصمیم قطعی رو بگیرید بعد من انجام میدم !اس ام اس عاشقانه یه اصفهونی: اگه گنجیشک پریدن یادش برد . اگه شیرین فرهاد یادش برد . اگه ماهی دریا یادش برد . من پولی این یه اس ام اسی که به شما دادما یادم نیمیرد !!!!دعای غضنفر بعد از نماز: خدایا مواظب خودت باش!!غضنفر با یکی تصادف میکنه افسر میاد میگه: کدومتون مقصرید؟
غضنفر میگه والا من که خواب بودم از این آقا بپرسین!غضنفر دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بوده رو دوشش،‌ و داشت می‌برد بالای ساختمون. صاحب‌کارش بهش میگه: تو که فرقون داری،‌ چرا اینا رو میذاری رو کولت؟! غضنفر میگه: ‌اون دفعه با فرقون بردم، اون چرخش پشتم رو اذیت می‌کرد.به غضنفر میگن چرا درس میخونی؟ میگه درس میخونم دکتر بشم مطب بزنم پول در بیارم نیسان بخرم کار کنمدعای غضنفر بعد از نماز: خدایا مواظب خودت باش!!یه زنه به شوهرش میگه: من میخوام پنج دقیقه برم خونه همسایه تو هر نیم ساعت یه سری به غذا بزنیکی میگه: «من حافظه کل قرآنم» ، غضنفر میگه: «از این قرآن کوچیکا یا بزرگا؟»به غضنفر میگن چرا غواصا پشت به آب میپرن؟
میگه: اگه به جلو بپرن میفتن تو قایق!غضنفر می خواد توی زندگی جلو بیفته می ره یه زن حامله می گیرهغضنفر دستش شکسته بود از دکتر پرسید من بعد از باز کردن گچ میتونم ویلن بزنم؟
دکتر: بله، غضنفر: چه خوب چون قبلاً نمیتونستم!!!اصفهانیه با زیرپوش میره تو برفا.... ازش میپرسن چرا لخـتی؟ میگه دوتا پنسیلین دارم که تاریخش داره میگذره !

غضنفر لکنت زبون داشته بهش میگن همیشه زبونت میگیره؟
میگه نه فقط وقتی حرف میزنم!به غضنفر میگن سخت ترین کاره دنیا چیه؟ میگه نمکدون پر کردن. میگن چرا؟ میگه آخه سوراخش خیلی کوچیکهشاهکار ادبی غضنفر: شب بود و خورشید به روشنی می‌درخشید، پیرمردی جوان، یکه و تنها با خانواده‌اش در سکوت گوش‌خراش خیابان قدم‌زنان ایستاده بودکاش مغز داشتم و مرگ مغزی میشدم و قلبم را به تو اهداء میکردم..
(اس ام اس عاشقانه ی غضنفر!)به غضنفر میگن تو همیشه لپ لپ میخری !؟ میگه آره! بهش میگن حالا جایزه هم توش داره؟ میگه فکر نمیکنم من لپ لپ و واسه کیفیتش میخرم!غضنفر داشته سوار اتوبوس میشده رانندهه بهش میگه دستت لایه در نره! غضنفر هم میگه سرت لایه در نره!!!غضنفر زنگ می زنه فرودگاه و می گه: شیراز تا تهران چقدر راهه؟ کارمنده می گه: یه لحظه... غضنفر می گه: خیلی ممنون! و قطع می کنهغضنفر میگن کدوم حیوان همه آدم هارو میشناسه؟ میگه گوسفند میگن چرا؟ میگه آخه هرکیو میبینه میگه بهههههه!غضنفر لکنت زبون داشته بهش میگن همیشه زبونت میگیره؟ میگه نه فقط وقتی حرف میزنم

غضنفر میره جهنم از پشت میله‌ها به یه بهشتی میگه یه لیوان آب خنک بده من. طرف میگه: نمیشه! تو هم کارای خوب میکردی تا میومدی بهشت. غضنفر میگه باشه فردا صبح که آب جوش خواستی پدرتو در میارم!!

به غضنفر میگن عروسی پسرت کیه‌؟ میگه: این چهارشنبه نه.. دوشنبه‌ی بعد!
غضنفر می ره ماشینش رو بیمه کنه،
آقاهه بهش میگه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی.
غضنفر میگه: الهی تو هم از این پول خیر نبینی

غضنفر گاوداری داشته، مامور بهداشت میاد میگه به گاوات غذا چی میدی؟ غضنفر میگه ان، گه، پهن، پشکل! یارو کلی جریمش میکنه. سال بعد میاد میگه چی میدی به گاوات؟ فارسه میگه جوجه کباب، چلوکباب، پیتزا! یارو دوباره کلی جریمش میکنه. سال بعد بازم میاد میگه چی میدی به گاوات؟ این دفعه غضنفر میگه والا اول صبح نفری هزار تومن بهشون میدم برن هر چی دوست دارن بگیرن بخورن

یه روز غضنفر داشته زیر آب غواصی می کرده که یهو سر و کله یه کوسه پیدا میشه , کوسه بهش میگه : فارسی؟ غضنفر میگه : از کجا فهمیدی ؟

کوسه میگه آخه اونایی رو که بستی پشتت کپسول آتشنشانیه

به غضنفر میگن از اینکه همسرت را عزیزم خطاب میکنی چه احساسی داری ؟؟

میگه احساس گناه !!!!!!!!! میگن چرا ؟ میگه آخه اسمش یادم نیست
+ نوشته شده در ساعت 19:19 توسط متین |

غضنفر ميره کله پاچه فروشي، يارو بهش ميگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر ميگه: نه «
آقا! حداقل صبر کن من برم قايم شم!
...................................................................

غضنفر به دختره ميگه بوس ميدي؟ ميگه نه! غضنفر ميگه به جهنم بخاطر خودت گفتم من «
خودم زن دارم
...................................................................

غضنفر رفته بود زيارت امام رضا. بعد از زيارت دستش را براي احترام روي سينه «
اش گذاشت و عقب عقب آمد بيرون. يه دفعه ديد که خورده به يه چيزي. نيگاه کرد
، ديد که يه تابلو است و روش نوشته: تبريز 5 کيلومتر!غضنفر ميره پرنده فروشي طوطي بخره يه جغد ميکنن تو پاچش. مياد خونه بعد يه «
مدتي دوستش مياد پيشش ميگه: طوطيت حرف هم ميزنه؟ ميگه: حرف نميزنه، خوب دقت
ميکنه!!
...................................................................

به غضنفر يه ماشين مي دن که فرمونش سمت راست بوده بعد يه مدت ازش مي پرسن «
چطوره؟ ميگه خوبه ، فقط هر وقت تف مي کنم ميفته روي زنم

...................................................................

غضنفر داشته کباب درست مي کرده مي بينه يه گربه داره نگاه مي کنه داد مي زنه آي «
بلال شير بلاله
...................................................................

يه غضنفر مياد تهران يه دونه پرشيا صفر مي بينه ميزنه شيشه هاشو خورد مي کنه «
صاحبش مي گه چرا اين کارو کردي؟ مگه مرض داري؟ غضنفر مي گه اه مال تو بود
فکر کردم مال عصمته
...................................................................

غضنفر مي ره هيئت راش نمي دن خودش مي ره هيئت مي زنه هيچکس رو راه نمي ده «
...................................................................

يک بار يک غضنفر زنگ ميزنه تاکسي تلفني ميگه اقا ماشين داريد. مردي که پشت تلفن «
بوده جواب ميده بله. غضنفر ميگه خوش به حالتون ما نداريم
...................................................................

غضنفر باباش ميميره ميخواسته خاکش کنه جو ميگيرتش باراندازش ميکنه «
...................................................................

غضنفر داشته تو خيابون ميرفته، يه انگليسيه ازش ميپرسه: «
Sorry, do you know what «time it is? غضنفر هم که
تو انگليسي بيلمزِ بيلمز بوده، برميگرده ميگه: ايلده من که
نفهميدم چي گفتي، ولي محض احتياط، خوار مادر هر کی که.......!
...................................................................

غضنفر رو برق 3 فاز مي گيره پرت مي کنه بلند مي شه مي گه: «
اگه مردين يه فاز يه فاز بياين جلو
...................................................................

غضنفر مي ره جبهه بعد از 2 روز برمي گرده.ميگن چي شد اينقدر زود برگشتي؟ «
ميگه: بابا اونجا به قصد کشت تفنگ بازي مي کنن
...................................................................

غضنفر واسه رفيقاس خالي مي بنده مي گه: من هر دو هفته يک بار مي رم ژاپن. «
رفيقاش مي گن اگه راست مي گي اسم يکي از خيابوناش رو بگو؟ غضنفر يه
خورده فکر مي کنه بعد مي گه: اهان خيآبون شهيد بروسلي
...................................................................

غضنفر ميره تو خيابون مي بينه نوشته: سيو همان سيب است... «
ميگه: دروغ ميگن پدر سگا ! خودم خوردم صابون بود!!!
...................................................................

غضنفر سفره دلش رو واسه دوستش باز مي کنه توش پر از نون بربري بوده.... «
...................................................................

به غضنفر مي گن شما ايميل دارين؟ مي گه نه خيلي ممنون «
من تازه غذا خوردم نوش جان!!!
...................................................................

غضنفر تو جوي آب تف ميکنه ميره دنبالش پاشو بگذاره روش «
...................................................................

غضنفر کدو تنبل ميخره ميگذاردش کلاس تقويتي «
...................................................................

غضنفر ميره استاديوم، جاي اينکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ «
بالاي سرش رو با تعجب نگاه مي کرده! بهش ميگن: چرا فوتبال
نگاه نميکني؟ ميگه: دنبال کلمه زنده ميگردم
...................................................................

به غضنفر مي گن اين ميس کال که مي گن چيه؟ مي گه نمي دونم والا «
ولي فکر کنم يه واحد اندازه گيري باشه........مثل يه مثگال زعفرون
...................................................................

تو استخر اهنگ تايتانيک مي ذارن غضنفر غرق مي شه «
...................................................................

غضنفر تو خواب دعواش مي شه شب بعد با بچه محلاش مي خوابه «
...................................................................

غضنفر مي خواسته خودکشي کنه مي ره تو گلدون مي گه به من اب ندين «
...................................................................

غضنفر عاشق مي شه روي در خونشون تابلو مي زنه بزودي «
در اين مکان عروسي برگزار مي شود
...................................................................

غضنفر رو برق مي گيره مامانش مي گه ننه جون ولش نکن همين بود که باباتو کشت «
...................................................................

غضنفر از تاکسي پياده مي شه درو محکم مي بنده مي گه پدر سگ خودتي. «
راننده ميگه من که چيزي نگفتم.غضنفر مي گه بعدا که مي گي
...................................................................

غضنفر جلو در دبيرستان دخترونه ميوفته تو جوب واسه اينکه ضايع نشه «
مي گه: هرکي منو دراورد مال خودش
...................................................................

به غضنفر ميگن اين خيابون کجا ميره ؟ «
ميگه من 40 ساله تو اين خيابون زندگي ميکنم تا حالا نديدم جايي بره
...................................................................

يه روز يه غضنفر که فلج بوده ميره مرقد امام رضا و داشته گريه «
ميکرده و از امام شفاعت ميخواسته که يه خانم هم مياد و کنارش دعا
ميکنه که اي امام معصوم من بچه دار نميشم کمکم کن تا بچه دار
شم , غضنفر عصباني ميشه و ميگه خانوم اينجا
بخش اورتوپديه , زنان زايمان اونطرفه
...................................................................

غضنفر مي ره دزدي تفنگو مي ذاره پشت گردن يارو مي گه «
تکـون بخوري با لگد مي زنم توکمرت
...................................................................

غضنفر با دوست دخترش رفته بوده بيرون يه دفعه مي خوره
زمين واسه اين که کم نياره ميگه حرکتو حال کردي
...................................................................

غضنفر با کُت وزير شلواري تو خونشون نشسته بوده. ازش مي‌پرسند: «
واسه چي تو خونه کت پوشيدي؟ ميگه: آخه شايد مهمون بياد! ميپرسن:
پس چرا ديگه زير شلواري پوشيدي؟! ميگه: خوب شايد هم نياد
...................................................................

غضنفر ميره تو صف نونوايي، شاطره ميگه: نون تا اينجا بيشتر نمي‌رسه، بقيه برن. غضنفر «
ميگه: ببخشيد ميشه جمع‌تر وايسين نون به ما هم برسه
...................................................................

به يه غضنفر ميگند چرا قبض اب وبرق را دوست داري ميگه «
چون پشت اون نوشته مش ترک گرامي…!!
...................................................................

به غضنفر ميگن: از مسافرت چي آوردي؟ غضنفر ميگه: تشريف «
...................................................................

غضنفر به رفيقش مي گه من يه تمساح پيدا کردم چيکارش کنم؟ ميگه ببرش باغ وحش. «
فردا رفقيش مي گه برديش؟ غضنفر مي گه: آره. تازه امشب هم مي خوام ببرمش سينما
...................................................................

غضنفر خواب ميبينه داره بازي ميکنه زنش رو ميکشه ميره مرحله بعد. «
از خواب بلند ميشه ميبينه زنش جلوش نشسته ميگه اه سیو نکردم.
...................................................................

غضنفر از زمين و زمان گله مي کرده مي گه: چه دنياي بدي شده ادم نمي تونه

به هيچ کـ..س اعتماد کنه از صبح تا حالا از 10نفر ساعت پرسيدم هر کدوم


يه چيز مي گن نمي دونم حرف کدوم رو باور کنم؟
...................................................................

به غضنفر مي گن نظرت راجع به گرون شدن بنزين چيه؟ غضنفر مي گه براي ما که فرقي نمي کنه «
ما همون 1000تومن بنزين رو مي زنيم
...................................................................

غضنفرا براي کمک به حزب الله يه بازي فوتبال دوستانه ميزارن توي شهرشون البته با «
بليت رايگان
...................................................................

غضنفر اسم نويسي ميکنه واسه موبايل… ميگه: خدا کنه نوکيا در بياد «
...................................................................

غضنفر مى ره خواستگارى به دختره يه بليط اتوبوس مى ده! بابائه دختره شاکى ميشه ميگه: «
مرديکه ي خر اين چيه؟ غضنفر:ميگه احمق ارائه ي بليط نشان دهنده شخصيت
...................................................................

بچه ي غضنفر به باباش ميگه: بابا چرا ما هم مثل بقيه با هواپيما نميريم کانادا؟ «
غضنفر ميگه: خفه شو بچه، شنا کن
...................................................................

به غضنفر ميگن اگه دنيار رو بهت بدن چه کار ميکني ميگه من فعلا مي خوام ادامه تحصيل بدم «
...................................................................


ترکا زنگ مي زنن قم. مي گن: يه امام جمعه برامون بفرستيد. قمي ها مي گن: امام «
جمعه قبلي چي شد ؟؟ ترکا مي گن: اونو کشتيم امام زاده درست کرديم
...................................................................

مي دوني چرا دوتا ترک نمي تونن کنار هم بخوابن ؟ براي اينکه تا صبح دعوا مي کنن که «
کي وسط بخوابه!!
+ نوشته شده در ساعت 19:16 توسط متین |

به ترکه می گن به شعر سکسی بگو؟ میگه: کس همه رنگش خوبه /تپلی و تنگش خوبه/ رو کاندوما نوشته/بزار توش که بهشته!!!!
از حجله عروس عربی، صدای جیغ اومد همه دست زدن، داماد داد زد خبری نیست فقط نشونش دادم یه نفر کلیدش تو ماشین جا میذاره تا بره کلید ساز بیاره زن و بچش تو ماشین گیر میکنن!!!!1
اعتراف یک لر: 

وقتی که مضرات سیگار تو مجله خودنم خیلی ترسیدم و تصمیم گرفتمدیگه مجله نخونم!!!!زنه میره کیف بخره میبینه 400000 تومن، میگه آقا چزا انقدر گرونه؟؟ یارو میگه خانونم این از پوست ک....ر ساخته شده بمالیش چمدون میشه!!!1
همه دادن تو هم بده، همه مفتی دادن تو هم مفی بده، درسته که درد داره ولی ثواب داره، 

"روابط عمومی سازمان انتقال خون"

از اعمال واجب بعد از گوزیدن:

1)خیره شدن به اطرافیان

2)تلاش برای از بین بردن بو

3)حفظ اعتماد به نفس

4)تهمت به اطفال معصوم

5)ترک فوری محل حادثه 


+ نوشته شده در ساعت 13:23 توسط متین |

مطالب قدیمی‌تر